Артим Володимир Іванович

Артим В.
Науковий ступінь

доктор технічних наук.

Вчене звання

професор.

Місце роботи, посада

кафедра будівництва та енергоефективних споруд, завідувач кафедри.

Загальна інформація

Завідувач кафедри будівництва та енергоефективних споруд, доктор технічних наук, професор.

Фахівець з оцінки міцності та надійності машин і конструкцій.

Основні напрямки наукових досліджень:
– втомна довговічність в умовах випадкового навантажування;
– оцінка впливу асиметрії циклу напружень на втомну довговічність;
– оцінка впливу корозійного чинника на багатоциклову втомну довговічність;
– оцінка міцності складних металевих конструкцій за допомогою МСЕ;
– залишковий ресурс деталей машин та елементів конструкцій.
Член Вченої ради ІФНТУНГ та ІАБЕ. Опублікував понад 90 наукових праць, серед них 8 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

 

Вибрані публікації

– Схематизація випадкового навантажування методом вкладених циклів / Є.І. Крижанівський, В.М. Івасів, В.І. Артим, В.М. Нікітюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2002. – № 2. – С.47-54.
–  Використання локальних моделей для оцінки залишкового ресурсу магістральних трубопроводів / В.М. Івасів, В.І. Артим, В.М. Нікітюк, О.М. Козак // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / Під заг. ред. В.В.Панасюка – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, 2004. – С. 557-562.
–  Артим В. Моделювання накопичення втомних пошкоджень при випадковому навантажуванні / Володимир Артим, Петро Пушкар // Авиационно-космическая техника и технология. – 2004. – № 1. – С 19-24.
– Артим В. Урахування корозійного чинника при оцінці довговічності насосних штанг/ Володимир Артим // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – № 4. – С. 140-143.
–  Артим В. Інтегральна оцінка навантаженості відповідальних об’єктів нафтогазової промисловості за допомогою індикаторів навантаження / Володимир Артим // Нафтогазова енергетика. – 2007. – № 4. – С. 76-80.
– Урахування корозійного чинника при розрахунку довговічності деталей машин / Р.О. Дейнега, В.І. Артим, Р.В. Рачкевич, В.В. Гриців // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 4. – С. 12-18.
– Артим В.І. Дослідження втомної довговічності натурних зразків бурильних труб ТБВ за багатоступеневого навантажування / В.І. Артим, І.М. Гойсан // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – № 1. – С. 46-52.
– Пат. 18066 Україна, МПК G01N 3/00, G01M 3/00. Процес визначення залишкового ресурсу нафтогазопроводів та збільшення нормативного терміну їх експлуатації за результатами дослідження вирізаних дефектних ділянок / Івасів В.М., Говдяк Р.М., Івченко О.Г., Лопушанський А.Я., Кравець О.А., Дрогомирецький М.М., Василюк В.М., Ільницький Р.М., Артим В.І.; патентовласник ІФНТУНГ.– № u200605396; заявл. 17.05.2006; опуб. 16.10.2006, Бюл. № 10. – 6 с.
– Артим В. І. Підхід до процесу виготовлення біметалевих циліндрових втулок бурового насоса та їх експлуатаційні характеристики / В.І.Артим, Т.В.Яценко, В.Ф.Пенц // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 3 (45). − 2015. − ПолтНТУ. – С. 54-61.
– Артим В. І. Дослідження впливу конструктивних елементів двоопорних замкових з’єднань бурильних труб на їх напружено-деформований стан / В.І.Артим, О.Я.Фафлей, Р.О.Дейнега, В.В.Михайлюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2017. – № 4 (65). – С. 77-87.
– Volodymyr І. Artym, Oleh Ya. Faflei, Vasyl V. Mykhailiuk, Andrii V. Semenchuk, Ruslan O. Deineha, Ivan I. Yatsyniak. Features of calculation of durability of machine parts and structural elements under conditions of high asymmetric low-amplitude loads // Journal of new technologies in environmental science.  – 2018.  – Vol.2, №1 . – p. 47-57.

 

Контакти

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, кабінет 4117, телефон: (0342) 57-24-04, e-mail: viartym@gmail.com