Артим Інна Володимирівна

Артим
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Спеціальність

Геологія нафти і газу

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри ГРН

Наукові інтереси

Тектонофізичне моделювання тріщинуватості нафтогазоперспективних порід-колекторів

Загальна інформація

У 2010р. з відзнакою закінчила СЗШ№11 з поглибленим вивченням англійської мови

У 2015р. здобула диплом магістра з відзнакою за спеціальністю геологія нафти і газу та вступала до аспірантури за даною спеціальністю

У 2015р.у рамках співпраці між ІФНТУНГ та Краківською гірничо-металургійною академією ім..С.Сташица за програмою подвійних дипломів отримала диплом другого ступеня за спеціальністю нафтова геологія

У 2019р. захистила кандидатську дисертацію та у 2020р. здобула науковий ступінь кандидата геологічних наук

Навчальна робота

Oil and Gas Geology, Preparation of oil and gas fields for development, Нафтогазова геологія, Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ, Підготовка родовищ нафти і газу до розробки

Наукова діяльність

Тема дисертації:Тектонофізичне моделювання тріщинуватості нафтогазоперспективних порід-колекторів Внутрішньої зони перед карпатського прогину, 2019р.

Вибрані публікації

Публікації в науково метричних та закордонних виданнях

  1. Artym I.V., Kurovets S.S., Zderka T.V., Yarema A.V., Kurovets I.M. Development of the rocks fracturing model on the Carpathian region example. 18th International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects, Session: Geological Modeling, 15 May 2019, Kyiv. DOI: 10.3997/2214-4609.201902064.
  2. Артим І.В. Оцінка тектонічної тріщинуватості порід-колекторів за допомогою методу скінченних елементів. Молодий вчений. Геологічні науки. 2018. № 2. С. 6-10. DOI: 10.32839.
  3. Kurovets S., Artym I. Researching the microfracturing of the Сarpathian region reservoirs. East European Science Journal. 2018. № 5. Р. 4-10. ISSN: 2468-5380.
  4. Kurovets S., Artym I. Reservoir rocks fracturing model development. East European Science Journal. 2019. № 3. Р. 24-29. ISSN: 2468-5380.
  5. Артим І.В. Оцінка впливу гранулометричного складу порід на фільтраційно-ємнісні властивості теригенних відкладів Передкарпатського прогину. East European Science Journal. 2019. № 8, part 2. Р. 18-23. ISSN: 2468-5380.

Статті в фахових виданнях

  1. Куровець С.С., Артим І.В. Оцінка впливу розкиду значень механічних характеристик порід-колекторів Прикарпаття на їх тектонічну тріщинуватість. Нафтогазова галузь України. 2019. № 2. С. 19-33.

Статті у вітчизняних виданнях

  1. Маєвський Б.Й., Лозинський О.Є., Куровець С.С., Здерка Т.В., Артим І.В. Основні причини негативних результатів нафтогазопошукових робіт. Науковий вісник ІФНТУНГ. Івано-Франківськ. 2015. № 2. С. 7-15.
  2. Kurovets S., Artym I. Researching the fracturing of the reservoir rocks. Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2018. Vol. 5. Issue 1.Р. 1-6.
  3. Куровець С.С., Артим І.В. Оцінювання впливу геологічних чинників на ємнісно-фільтраційні властивості теригенних колекторів Передкарпатського прогину. Науковий вісник ІФНТУНГ. Івано-Франківськ. 2018. № 1. С. 25-37.

Тези доповідей

  1. Артим І.В. Моделювання стратиграфічних поверхонь у програмному пакеті PETREL. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії – 2012», 5-7 листопада 2012 р., м. Івано-Франківськ.

11. Омельченко В.Г., Артим І.В., Пінчук Л.В. Особливості геолого-геофізичного вивчення розрізу північно-західної ділянки транскордонної території Україна-Польща. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика – 2013», 7-11 листопада 2013 р., м. Івано-Франківськ.

Контакти