Енергетичний потенціал ТПВ в Івано-Франківській області: презентація результатів

Утворення у великій кількості твердих побутових відходів (ТПВ) та нераціональне використання – це серйозна екологічна проблема, яка, на жаль, на сьогодні має місце і в Івано-Франківської області. Так, на території Івано-Франківська щорічно утворюється близько 390 тис. м³ або 100 тис. т ТПВ, що в середньому складає 1,6 м³ на одного мешканця на рік і спостерігається тенденція до зростання кількості ТПВ. А недосконала система поводження з ними зумовлює постійне накопичення та захоронення на полігонах, які, відповідно, є переповненими та зумовлюють складну екологічну ситуацію на прилеглих територіях (за період з 1992 по 2020 рр. на полігоні в с. Рибне накопичено близько 10,7 млн. м³ ТПВ, що складає близько 2,33 млн. т). Вирішення цієї проблеми – це складний багатоступеневий процес, починаючи від виробників різноманітної продукції та створення ними передумов для запобігання утворенню відходів до усвідомлення населення важливості скорочення потоків відходів, а також розгляд уже утворених ТПВ як ресурсу. Зважаючи на таку ситуацію, вивчення ресурсного потенціалу ТПВ і шляхів його реалізації є надзвичайно актуальним питанням сьогодення, над яким протягом року працювали науковці ІФНТУНГ в рамках міжнародного транскордонного проєкту «Відновлення енергії з твердих побутових відходів з використанням технологій теплового перетворення в транскордонному регіоні (EnyMSW)».

Процес дослідження енергетичного потенціалу ТПВ в Івано-Франківській області передбачав кілька етапів.  На першому етапі були проведені дослідження процесів формування ТПВ та досліджено морфологічний склад ТПВ в Івано-Франківському регіоні, що дозволило сформувати базу для подальших досліджень. Далі, на полігоні в селі Рибне експерти проєкту відібрали проби ТПВ для лабораторних досліджень. Після відбору, сортування та зважування, за допомогою спеціального обладнання, фахівцями аналізувались: температура горіння для кожного зразка відходів, відновна маса, емісійний склад кожного зразка, склад твердих залишків. Також проводився хімічний аналіз за показниками рН, вологості та вмісту органічного/неорганічного вуглецю та важких металів: Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, Co, Cr, Mn, K тощо. Для проведення основних експериментів було оновлено й обладнано лабораторію визначення питомої теплоти згоряння твердих побутових відходів, вартість якої близько 40 тис. євро. Така лабораторія, до слова, є першою на території Західної України.

Так, після року клопіткої роботи, 21 жовтня в ІФНТУНГ презентували результати дослідження відновлення енергії з твердих побутових відходів (ТПВ)  в Івано-Франківській області шляхом термічної обробки. Також в рамках заходу науковці університету презентували присутнім пропозиції до регіональної політики управління ТПВ методами та технологіями термічної обробки для відновлення енергії з ТПВ. З вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор університету, координатор проєкту EnyMSW в Івано-Франківську Максим Карпаш, начальник управління інвестиційної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради Ігор Попадюк.  Так як захід проходив у змішаному режимі (онлайн/офлайн), до привітань та обговорення долучились:  начальник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Пліхтяк, представники країн-партнерів проєкту, стейкхолдери, екологи, науковці, експерти та інші. З результатами дослідження та пропозиціями до регіональної політики управління ознайомили присутніх екологиня проєкту, доцентка кафедри екології Теодозія Яцишин та експерт проєку, професор кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики Петро Райтер.

Згідно з дослідженнями, проведеними в рамках проєкту EnyMSW, рівень теплотворної здатності ТПВ в Івано-Франківську середній, якщо брати до уваги показники у високорозвинених державах і тих, що розвиваються. Ці дані залежать від багатьох чинників: пора року, вологість, місцерозташування тощо (Повний варіант дослідження енегргетичного потенціалу ТПВ). Науковці університету переконані, що для підвищення енергетичної здатності ТПВ необхідно розвивати та вдосконалювати систему сортування ТПВ. Це дозволить не тільки вилучати ресурсно-цінні компоненти, а й підвищити енергетичний потенціал ТПВ шляхом відділення складової з високим вмістом вологи. Іншим важливим кроком є скорочення утворення вологих біовідходів, які утворюються внаслідок нереалізованої продукції значної кількості супермаркетів.

Так як зараз в нашому регіоні працюють над розробкою регіонального плану управління відходами у відповідності до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, Національного плану управління відходами до 2030 року, на основі досліджень фахівці університету сформували низку пропозицій до регіональної політики управління ТПВ:

  • Щодо характеристик відходів:  ТПВ потрібно сортувати так, щоб відходи, які підлягають спалюванню, не містили або містили лише невеликі фракції мінералів і небезпечних відходів;  середня нижча теплотворна здатність відходів повинна бути не менше 7 МДж / кг і ніколи не нижче 6 МДж / кг;  кількість ТПВ має перевищувати 100 000 тон на рік.
  • Щодо рівня поводження з відходами:  необхідно впровадити систематичне збирання та перевезення відходів; ТПВ повинні розміщуватись на добре контрольованих звалищах, тобто необхідно реалізувати постійний моніторинг стану звалища відходів та його параметрів;  необхідно впровадити систему збору плати за переробку відходів, громадяни повинні оплачувати відповідно до вимог цієї системи; необхідно здійснюватись заходи щодо сортування відходів: окремо сухі ТПВ, а окремо органічні відходи (як природні лісові, так і харчові відходи);  повинні забезпечуватись належні швидкості переробки та компостування.
  • Щодо умов та муніципальної інфраструктури: наявність контрольованого сміттєзвалища поблизу установки WtE для утилізації залишків очищення димових газів; наявність на ринку та варіанти утилізації залишків теплової енергії установок WtE; добре відпрацьована й ефективна система збору та транспортування відходів на установку WtE; тип (и) енергії (тобто електроенергії, тепла, палива), що виробляється, а також попит і доступ до енергетичних продуктів, що виробляються для місцевих споживачів; місцева спроможність контролювати викиди та проводити й аналізувати випробування на викиди аерозолів та інших забруднюючих речовин.
  • Щодо законодавчої бази:  закони про норми викидів, що стосуються утилізації димових газів і залишкових відходів теплової установки WtE, повинні виконуватися та відповідати суворим міжнародним стандартам; моніторинг теплової енергії та відповідність нормативним вимогам законів повинні виконуватися; закон про виведення з експлуатації повинен виконуватись; щоб запобігти надмірній потужності станції, теплові WtE потрібно інтегрувати до національної стратегії поводження з відходами.

Додамо, що такі дослідження є надзвичайно важливими при оцінці економічної доцільності й інвестиційної привабливості проєктування сортувальних ліній, сміттєспалювальних, сміттєпереробних заводів, біогазових установок тощо, адже інвестор має зрозуміти чи вигідно йому вкладати кошти.  Без таких вимірювань ніхто не зможе сказати точно скільки насправді енергії міститься в смітті, яке стало такою великою проблемою для нашої держави. Іншими словами, дослідження в рамках цього проєкту  – це науково обґрунтована основа, на якій будуть базуватись подальші дії місцевої влади щодо управління ТПВ в області.

 

News Images

PHOTO GALLERY
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
Додаткова інформація