3. Пропозиції до регіональної політики управління ТПВ

Додаткова інформація
EnyMSW

На основі досліджень фахівці університету сформували низку пропозицій до регіональної політики управління ТПВ:

  • Щодо характеристик відходів:  ТПВ потрібно сортувати так, щоб відходи, які підлягають спалюванню, не містили або містили лише невеликі фракції мінералів і небезпечних відходів;  середня нижча теплотворна здатність відходів повинна бути не менше 7 МДж / кг і ніколи не нижче 6 МДж / кг;  кількість ТПВ має перевищувати 100 000 тон на рік.
  • Щодо рівня поводження з відходами:  необхідно впровадити систематичне збирання та перевезення відходів; ТПВ повинні розміщуватись на добре контрольованих звалищах, тобто необхідно реалізувати постійний моніторинг стану звалища відходів та його параметрів;  необхідно впровадити систему збору плати за переробку відходів, громадяни повинні оплачувати відповідно до вимог цієї системи; необхідно здійснюватись заходи щодо сортування відходів: окремо сухі ТПВ, а окремо органічні відходи (як природні лісові, так і харчові відходи);  повинні забезпечуватись належні швидкості переробки та компостування.
  • Щодо умов та муніципальної інфраструктури: наявність контрольованого сміттєзвалища поблизу установки WtE для утилізації залишків очищення димових газів; наявність на ринку та варіанти утилізації залишків теплової енергії установок WtE; добре відпрацьована й ефективна система збору та транспортування відходів на установку WtE; тип (и) енергії (тобто електроенергії, тепла, палива), що виробляється, а також попит і доступ до енергетичних продуктів, що виробляються для місцевих споживачів; місцева спроможність контролювати викиди та проводити й аналізувати випробування на викиди аерозолів та інших забруднюючих речовин.
  • Щодо законодавчої бази:  закони про норми викидів, що стосуються утилізації димових газів і залишкових відходів теплової установки WtE, повинні виконуватися та відповідати суворим міжнародним стандартам; моніторинг теплової енергії та відповідність нормативним вимогам законів повинні виконуватися; закон про виведення з експлуатації повинен виконуватись; щоб запобігти надмірній потужності станції, теплові WtE потрібно інтегрувати до національної стратегії поводження з відходами.

Ознайомитися з повним тестом пропозицій до регіональної політики управління ТПВ можна за посиланням.