1. Про проєкт NET4SENERGY

Додаткова інформація
NET4SENERGY

Короткий опис: Проєкт Net4SENERGY розроблений з метою підвищення ефективності роботи ключових університетів у межах транскордонного регіону HUSKROUA задля подолання наслідків зміни клімату завдяки енергоефективності з метою забезпечення сталого розвитку територій через співпрацю, підтримку та обмін діями, що сприяють цьому. Угода про асоціацію між Україною та ЄС, яка набрала чинності в 2017 році, демонструє глибокий потенціал і зумовлює специфіку такого співробітництва в сфері енергоефективності громадських будівель та розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні. Крім того, всі чотири країни мають на меті пошук нових можливостей для тіснішої співпраці, в тому числі, і в сфері вищої освіти, партнерства муніципалітетів тощо.

Цільові групи проєкту:

- персонал ЗВО, викладачі та студенти;

- регіональні зацікавлені сторони - органи влади, муніципалітети, малі та середні підприємства;

- споживачі електроенергії.

Проєкт спрямований на:

- створення транскордонної мережі університетів як проактивних агентів енергоефективності, створення власних планів дій з енергозбереження, набір інструментів та пілотні установки на відновлюваних джерелах енергії з реальною економією для університету;

- техніко-економічне обґрунтування, ідентифікацію вузьких місць (фізична та ІТ-інфраструктура, модель управління);

- нарощування системи управління з ІТ-рішеннями для оперативного моніторингу енерговитрат університетів (з оцінкою ефекту з посиланням на План дій для сталого розвитку енергетики для університетів).

Тривалість проєкту «Транскордонна мережа енергетично сталих університетів» розрахована на 2 роки – 01.10.2019/ 30.09.2021.

Головний бенефіціар – ІФНТУНГ, партнерами виступають: Технічний університет в Кошице (Словаччина), Університет Мішкольца (Угорщина), Технічний університет Клуж-Напока, Північний університетський центр в Байа-Маре (Румунія).

Загальний бюджет на чотирьох партнерів - 326 448,04 €, з них: 293 803, 23 € - внесок Європейського Союзу, 18 282, 96 € - внесок партнерів, 112 151, 14 € - бюджет для України.