Зустріч магістрів-першокурсників ОПП «Геоінформаційні системи і технології» з гарантом

14 вересня 2023 року відбулася онлайн-зустріч здобувачів-першокурсників другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»  освітньо-професійної програми «Геоінформаційні системи і технології» з гарантом, кандидатом геологічних наук, доцентом Лідією Давибідою та викладачами, що забезпечують освітній процес за даною ОПП.

На зустрічі гарант розповіла студентам про структуру та особливості освітньої програми та представила графік навчального процесу. Також гарант    поінформувала здобувачів, що наказом МОН від 10.07.2023р.№835 було затверджено Стандарт вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій  для другого (магістерського) рівня освіти, та представила розроблений робочою групою новий проєкт ОП " Геоінформаційні системи і технології " , який враховує вимоги Стандарту і з яким можна ознайомитися  в каталозі освітніх програм на сайті університету та на сторінці кафедри і надати свої пропозиції, побажання  та зауваження.

У ході зустрічі гарант і викладачі розповіли студентам про напрямки наукових досліджень кафедри,  запропонували можливі тематики магістерських робіт, акцентували увагу на необхідності дотримання академічної доброчесності.

Проведення подібних зустрічей дозволяє покращити організацію навчального процесу і  взаємодію викладачів та студентів.
 

  • 1
  • 2
  • 3

ОСТАННІ НОВИНИ

На думку фахівця