Співпраця фахівців ДП «Сіменс Україна» з кафедрою ІТТС

 

Кафедра Інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем (ІТТС) має тривалу, понад 15 років, співпрацю з ДП «Сіменс Україна». В жовтні місяці за погодженням з директором департаменту "Цифрова промисловість" Сергієм Дворником було заплановано проведення провідними фахівцями департаменту в листопаді місяці двох онлайн-вебінарів для студентів кафедри, які навчаються за спеціальностями 174 «Автоматизація, компютерно-інтегровані технології та робототехніка» освітні програми «Компютеризовані системи управління та автоматика», «Системна інженерія-Інтернет речей» та 126 «Інформаційні системи і технології»

16.11.2023 р. в приміщенні лабораторії «Апаратно-програмних засобів концерну Siemens» відбувся вебінар на тему: «Simatic S7 – сучасні системи для автоматизації виробництва»

У вебінарі взли участь співробітники, студенти кафедри  та зацікавлені фахівці.

Перед початком онлайн-вебінару, завідувач кафедри ІТТС, д-р техн. наук, професор Леонід Заміховський представив учасникам тематику онлайн-вебінару і доповідача  - Олексія Приходько, провідного фахівця департаменту Цифрова промисловість ДП «Сіменс Україна»

            Зміст вебінару включав наступні питання:

 • конструкція, функціональне призначення і технічні характеристики PLC серій S7-300 і S7-400 та нових серій S7-1200 і S7-1500;
 • станції розподіленого вводу/виводу ЕТ200 для підключення сенсорів і актуаторів;
 • промислові коп’ютери IPC (Industrial Personal Computer) для систем автоматизації і комп’ютерного управління;
 • резервовані системи керування технологічними процесами (Redundant Systems) на базі PLC S7-400 і S7-1500;
 • програмне забезпечення TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal), що містить широкий спектр функцій та опцій для організації і керування цифровим підприємством на базі концепції і технологій «Industry 4.0».

 

1234

 

21.11.2023 р. відбувся онлайн-вебінар на тему: «Огляд систем візуалізації на базі WinCC»

Перед початком онлайн-вебінару, завідувач кафедри ІТТС Леонід Заміховський представив учасникам тематику онлайн-вебінару та доповідача - Максима Тарасова, фахівця з технічної підтримки департаменту Цифрова промисловість ДП «Сіменс Україна», відповідального за SCADA-системи та людино-машинний інтерфейс.і.

            Зміст вебінару включав наступні питання:

 • склад, функціональне призначення і технічні характеристики систем візуалізації на базі WinCC (Windows Control Center);
 • організація диспетчерського управління технологічними об’єктами на базі SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – Диспетчерське Управління і Збір Даних);
 • функціональність SCADA WinCC (візуалізація процесів управління, архівування технологічних параметрів, підсистема сигналізацій і повідомлень, адміністрування прав доступу до компонентів системи, підтримка промислових комунікацій);
 • організація клієнт-серверних топологій систем управління на базі SCADA (з Web Navigator і WebUX серверами та клієнтами);
 • топології резервованих серверів та серверів зберігання даних на базі WinCC;
 • склад, призначення і технічні характеристики новітніх операторних панелей (Unified Comfort Panel) і SCADA WinCC Unified, що базуються на WEB-технологіях (HTML5, JavaScript і SVG) - відкриває багато нових можливостей, якими можна легко й ефективно скористатися в TIA Portal;
 • приклади і особливості реалізації систем управління на базі SCADA WinCC на вітчизняних підприємствах.

 

12345  

За результатами проведених онлай-вебінарів учасниками були сформульовані і отримані відповіді на запитання, що виникають в процесі вивчення студентами  спеціальних дисциплін та викладачами кафедри, які проводять науково-дослідні роботи з використанням апаратно-програмних засобів концерну «Siemens».