Сформовано перелік ЗВО за ступенями ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти

вт, 17/10/2023 - 11:38

У контексті ризикоорієнтованого підходу в системі контролю, метою якого є зменшення навантаження на суб`єкти господарювання та запобігання можливим порушенням вимог законодавства, Державна служба якості освіти України сформувала перелік закладів вищої освіти (ЗВО) відповідно до критеріїв, які оцінюють ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначають періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 982.

Так, до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, належать: чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки; кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи; стан оприлюднення на офіційному вебсайті ЗВО визначених законодавством документів та інформації; кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду; наявність відокремлених структурних підрозділів; наявність іноземних здобувачів вищої освіти; частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм.

У 2023 році з-поміж 290 ЗВО до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать 28 (10%), середнім — 186 (64%), а з незначним — 76 (26%).

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма вище переліченими критеріями за такою шкалою:

від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

Відповідно до переліку, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу отримав 20 балів, що є одним з найнижчих показників. З огляду на розподіл, ІФНТУНГ визначено як суб’єкт господарювання із незначним ступенем ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти.