Семінар від "ПрАТ IFCEM"

13 грудня 2023 р. на заняттях з дисциплін “Проєктування бурового і нафтогазопромислового обладнання” (викладач - к.т.н., проф. Лях М.М.) для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти та “Основи конструювання нафтогазового обладнання” (старший викладач - Шостаківсьий І.І.) для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти ОПП “Обладнання нафтових і газових промислівза спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології проведено семінар за темою: “Практичні аспекти проєктування машин та обладнання”. До участі в семінарі запрошено випускника кафедри нафтогазових машин та обладнання Савчака Ігоря, начальника проектно-конструкторського відділу ПрАТ IFCEM.

Під час семінару приділено увагу питанням, що розглядаються в ході вивчення згаданих дисциплін, зокрема:
– основні принципи проектування машин, обладнання та деталей;
– етапи проектування машин та обладнання;
– технічні розрахунки при проектуванні виробів;
– забезпечення технологічності конструкції виробу;
– розроблення та оформлення конструкторської документації.

Жваву дискусію викликало питання забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам сучасних підприємств, що містять в своєму складі проектно-конструкторські підрозділи.

Колектив кафедри висловлює щиру вдячність за цікаву та змістовну зустріч, а також за рекомендації щодо удосконалення практичної підготовки студентів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології !

 

  • SAV
  • SAV
  • SAV
  • SAV