Опановану теорію закріплюємо з фахівцями

З метою покращення практичної складової навчання в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу постійно проводяться зустрічі, лекції, практичні заняття, тренінги з професіоналами галузі. Це є важливою складовою навчального процесу за сучасними освітніми програмами (ОП), яка дозволяє підвищувати якість підготовки майбутніх фахівців, адаптовувати програми до сучасних вимог роботодавців, забезпечувати для студентів проходження практики, а для випускників - працевлаштування.

Так, 10 листопада 2022 року здобувачі першого рівня вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Інженерія відновлюваної енергетики» (ІІ-й курс) ознайомилися з передовим досвідом фахівців  ДП «Івано-Франківськстандартметрологія».

1Привітав студентів і запрошеного фахівця викладач дисципліни «Основи метрології та забезпечення якості», доцент Віталій Цих, який відзначив надзвичайно важливу роботу організації ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» в галузі метрологічного забезпечення. А основним спікером виступив представник підприємства, який має надзвичайно великий практичний досвід,  кандидат технічних наук Олександр Бас.

Від фахівця здобувачі отримали цінну інформацію щодо діяльності ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» з повірки та калібрування ЗВТ, дізнались про наявну еталонну базу підприємства, а також про основні підходи та методи випробування в рамках оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки. Студенти активно долучались до дискусії, задавали запитання та отримували ґрунтовні та фахові відповіді від лектора.

Викладачі та студенти кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики висловлюють щиру подяку за співпрацю провідному науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії Центру наукового забезпечення вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», вченому зберігачеві національного державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної втрати газу на газовому середовищі, кандидату технічних наук Басу Олександру!

 

 

 

 

  • 1