Наша сила – у взаємовигідній співпраці

Сьогодні ректор Івано-Франківського національного технічного університету Ігор ЧУДИК та начальник Національної академії Національної гвардії України Сергій СОКОЛОВСЬКИЙ підписали договір про співпрацю між ЗВО.

Цей договір відкриває нові перспективи для розвитку та поглиблення взаємних зв’язків у галузі освіти, науки, соціально-культурній сфері з метою  ефективного використаннянаявних інтелектуальних ресурсів обох сторін.

Положення Договору передбачають вдосконалення навчально-методичного забезпечення, реалізацію  спільних освітніх та науково-дослідних  проектів, обмін науково-педагогічними, науковими  та іншими працівниками для проведення навчальних занять, освоєння новітньої техніки і методики наукових досліджень, програми внутрішньої академічної мобільності, експертну та видавничу діяльність, спільну організацію та проведення  конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів освітнього й наукового спрямування тощо. 

Активна, успішна та довготривала співпраця між ІФНТУНГ та НАНГУ матиме  вагоме значення для подальшого розвитку різних секторів економіки України, зокрема й сектору безпеки.

 

  • 1
  • 2