Меморандум - у дії

Меморандум про співпрацю між акціонерним товариством «Укртранснафта» та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, який був підписаний в межах Меморандуму про співробітництво в освітній науково-технічній сфері між АТ «НАК «Нафтогаз України» та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу – в дії.

Відповідно до меморандуму, Група «Нафтогаз» зобов’язалась працювати над актуалізацією освітніх програм та брати активну участь у підготовці студентів за шістьма спеціальностями, серед яких «174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Слід зазначити, що 27 вересня 2023 р. відбулась зустріч представників АТ «Укртранснафта» з колективом кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, на якій реалізуються освітні програми  в межах цієї спеціальності.

В.о. начальника Департаменту з управління персоналом АТ «Укртранснафта» Михайло Корнєв зазначив, що АТ «Укртранснафта» готова до запрошення молодих спеціалістів, які володітимуть необхідними компетентностями. Сторони угоди дійшли спільної думки стосовно того, що для отримання підготовленого персоналу на підприємстві діючу освітню програму доцільно дещо доповнити та видозмінити як в теоретичній, так і в практичній частині, забезпечувати належний рівень вивчення англійської мови. Якщо теоретичну частину навчання може забезпечити кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, то практичну частину забезпечуватимуть шляхом передачі в ІФНТУНГ лабораторій та обладнання. Усі види практик може забезпечити як «Укртранснафта», так і ціла нафтогазова галузь.

Представники «Укртранснафта» будуть координаторами курсових та дипломних проектів студентів ІФНТУНГ, а також магістерських робіт. На порядку денному -  питання сертифікації спеціалістів за європейськими стандартами.

Ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик подякував представникам АТ «Укртранснафта» за ініціативу вдосконалення освітньої програми. Він зазначив, що доцільно дещо змінити систему підготовки кадрів з урахуванням потреб партнерів. Можливість спільного покращення матеріально-технічної бази буде позитивом як для здобувачів, університету, так і для промисловості. Розширюватиметься співпраця і в напрямку дуальної освіти. В межах освітньої програми передбачається запровадження короткотермінових навчальних курсів.

На зустрічі робочої групи було обговорено структуру освітньо-професійних програм та їх наповнення. Виконано аналіз робочих програм навчальних дисциплін та сформовано завдання щодо їхнього вдосконалення й подальшої співпраці.

 

  • 1
  • 2
  • 11
  • 22