ІФНТУНГ приєднався до Мережі знань НТО України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу приєднався до Мережі знань Національної туристичної організації України (НТОУ).

Представником від ІФНТУНГ призначено гаранта освітньої програми «Туризм» підготовки бакалаврів, доцентку Ярославу Коробейникову.

Мережа знань НТОУ - постійно діючий науково-консультаційний орган, який створений для спільної генерації та поширення практичних знань з метою сталого розвитку туристичної сфери України. Місія Мережі знань НТОУ – поєднати теорію з практикою; скоротити дистанцію між тими, хто генерує знання в секторі туризму, і тими, хто застосовує ці знання на практиці.

1Кафедра туризму ІФНТУНГ ініціювала приєднання університету до цієї організації для реалізації стратегічних завдань НТОУ у сфері покращення рівня професійної підготовки фахівців туристичної сфери, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, консолідації та взаємодії наукових та освітніх закладів з метою генерування знань, розробки політик, стратегій та програм у сфері туризму та курортів, наукової  та освітньої підтримки НТО України, проведення досліджень, аналіз стратегій, консультації, навчання та надання практичних рекомендацій, колективного розвитку туризмології, як міждисциплінарного наукового напрямку і створення ефективної системи підготовки кадрів у сфері туризму тощо.

Наш університет став 25 колективним учасником цієї громадської спільноти, у складі якої - провідні ЗВО України.

​​​​​​​