ІФНТУНГ приєднався до «Мережі знань Національної туристичної організації України»

Мережа знань НТОУ - постійно діючий науково-консультаційний орган, який утворений для спільної генерації та поширення практичних знань з метою сталого розвитку туристичної сфери України.

Кафедра туризму ІФНТУНГ ініціювала приєднання університету до цієї організації для реалізації стратегічних завдань НТОУ у сфері покращення рівня професійної підготовки фахівців туристичної сфери, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, консолідації та взаємодії наукових та освітніх закладів з метою генерування знань, розробки політик, стратегій та програм у сфері туризму та курортів, наукової  та освітньої підтримки НТО України, проведення досліджень, аналіз стратегій, консультації, навчання та надання практичних рекомендацій, колективного розвитку туризмології, як міждисциплінарного наукового напрямку і створення ефективної системи підготовки кадрів у сфері туризму тощо.

Координатор від університету – гарант освітньої програми «Туризм» підготовки бакалаврів – доцент Коробейникова Я.С. ІФНТУНГ став 25 колективним учасником цієї громадської спільноти, у складі якої - провідні ЗВО України.

Офіційний сайт Національної туристичної організації України

 

 

 

  • 1
  • 2