Фонтанна безпека в галузі

28 грудня 2023 р. на кафедрі нафтогазових машин та обладнання проведено лекцію-семінар на тему: “Фонтанна безпека – важлива складова діяльності в нафтогазовій галузі”. До участі у заході запрошено випускника ІФНТУНГ (кафедра НГО), фахівця-практика, представника роботодавця, командира Полтавського воєнізованого загону Бази протифонтанної безпеки УНПС ПАТ “Укрнафта” Олександра Ущенка.

Захід проведено в рамках дисципліни “Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі” (викладач к.т.н., доц. Костриба І.В., ст. викладач Мосора Ю.Р.) для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти ОПП “Обладнання нафтових і газових промислів за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології.

Зустріч відбулася в змішаному форматі. Завдяки цьому до неї долучилися викладачі та здобувачі вищої освіти першого і другого рівнів за іншими освітньо-професійними програмами зазначеної вище спеціальності та третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування.

В рамках зустрічі проведено лекцію-семінар та круглий стіл за участі гарантів освітніх програм “Обладнання нафтових і газових промислів” першого і другого рівнів освіти за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології і третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. Розглянуті питання дають можливість кращого розуміння вимог щодо безпеки технологічних процесів та робіт і необхідності їх відображення в освітніх компонентах, які вивчаються в ході реалізації освітніх програм усіх рівнів.
 

  • ufb
  • ufb
  • ufb