День4. Захисти магістерських роботі

День 4 (23.12.2021), захисти магістерських робіт 051 Економіка, ОПП Бізнес-економіка

Кафедра прикладної економіки ІЕМ

Вітаємо з успішним захистом магістрів та їх керівників:

  1. Гринюк Аліну Василівну, тема роботи: "Шляхи та напрями розвитку Івано-Франківської області за рахонок підвищення рівня її конкурентоспроможності" (науковий керівник к.е.н, доц. Паневник Т.М.)

  2. Лейбюк Юлію Володимирівну, тема роботи: "Підвищення конкурентоспроможності підприємств за сферами економічної діяльності за рахунок покращення якості та конкурентоспроможності продукції підприємств хімічної промисловості" (науковий керівник к.е.н, доц. Федорович І.В.)

  3. Кузіва Романа Васильовича, тема роботи: "Шляхи та напрями розвитку Івано-Франківської області за рахунок оптимізації структури економіки" (науковий керівник к.е.н, доц. Савко О.Я.)

  4. Косюту Юлію Петрівну , тема роботи: "Шляхи та напрями розвитку Івано-Франківської області за рахунок покращення функціонування підприємств регіону в умовах сталого розвитку" (науковий керівник к.е.н, доц. Мельничук І.В.)

  5. Голобина Максима Володимировича, тема роботи: "Удосконалення кадрової політики підприємств будівельної галузі" (науковий керівник д.е.н, проф. Зелінська Г.О.)

  6. Мурікова Селіма Довлетовича, тема роботи: "Шляхи та напрями розвитку Івано-Франківської області за рахунок покращення використання відновлювальних паливно-енергетичних ресурсів" (науковий керівник к.е.н, доц. Андрійчук І.В.)

  • День 4, 23.12.2021
  • День 4, 23.12.2021
  • День 4, 23.12.2021