Будуємо сучасний університет!

Колектив кафедри Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій розвиває сьогодення, щоб побудувати успішне майбутнє, адже його підвалини закладаються вже сьогодні. Будувати його належить фахівцям, готовим відповідати на виклики часу.

Освітні програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», які реалізуються на кафедрі Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій є одними з найпопулярніших в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ). Адже за результатами набору у 2023 році на перший (бакалаврський) рівень ОПП посіло 2 місце серед освітніх програм в ІФНТУНГ, а на другий (магістерський) рівень – перше місце.

Сучасні тренди вищої освіти спрямовані на те, щоб після закінчення закладу вищої освіти працедавець отримав кваліфікованого працівника, якого не потрібно буде довчати та перевчати. Для повноцінної передачі знань та набуття відповідних навичок в закладах вищої освіти, особливо в технічних, існують лабораторії, значення яких важко переоцінити у вивченні певних спеціальностей. Сьогодні навіть висновки акредитаційних експертиз базуються також і на оцінці відповідності лабораторної бази для вивчення освітньо-професійних програм. Днями завдяки співпраці та підтримці компанії ТОВ «ДІДЖИТАП», яка є офіційним дистриб’ютором EMERSON – глобального лідера у сфері технологій для автоматизації та управління промисловими процесами, кафедра Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій отримала сучасне обладнання для доукомплектування Навчально дослідної лабораторії апаратно-програмних засобів Emerson.

Кафедра Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій надзвичайно вдячна команді фахівців ТОВ «ДІДЖИТАП» за плідну співпрацю!

Докладніше - про обладнання: