В ІІТ відбулась зустріч зі стейкхолдером

1 серпня у лабораторії «Апаратно-програмних засобів концерну «Siemens»» кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем (ІТТС) відбулась зустріч аспірантів  спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1-4 років навчання зі стейкхолдером – головою Івано-Франківської обласної організації Товариства винахідників і раціоналізаторів України, представником у справах інтелектуальної власності, Заслуженим раціоналізатором України1 Богданом Середюком.

Зустріч відбулась за організації завідувача кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем Леоніда Заміховського та у присутності всіх наукових керівників аспірантури за спеціальністю - 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»::  завідувача кафедри 2автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій, гаранта освітньої наукової програми (ОНП), проф. Михайла Горбійчука, завідувача кафедри комп'ютерних систем і мереж, проф. Степана Мельничука, доц. кафедри ІТТС Миколи Николайчука, завідувача кафедри інженерії програмного забезпечення Василя Шекети та доц. кафедри комп’ютерних систем і мереж  Віталії Кропивницької.

Метою зустрічі було обговорення актуальної освітньої наукової програми  третього (доктор філософії) рівня вищої освіти, яка ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. ОНП спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Богдан Середюк висловив думку про важливість наукових напрацювань університетських науковців та відзначив, що вони щороку входять до лідерів винахідників та раціоналізаторів Прикарпаття. Крім того, стейкхолдер висловився за доцільність широкого представлення результатів наукових досліджень та за створення умов для комерціалізації отриманих результатів наукових досліджень, оскільки основний фокус ОНП направлений на набуття аспірантами необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри і викладання спеціальних дисциплін в галузі автоматизації та приладобудування.

Серед плюсів для проведення наукових досліджень аспірантів він виокремив матеріально-технічну базу ОНП - Центр «Індустрія 4.0», який створений на базі лабораторій кафедри ІТТС та оснащений новітніми апаратно-програмними засобами, що складають основу промислового Інтернету речей. Використання можливостей Центру «Індустрія 4.0» для виконання наукових досліджень були продемонстровані аспірантами. Технічні можливості, безсумнівно, підвищують ефективність та наближають молодих науковців до швидшого завершення та захисту їхніх дисертаційних робіт.

 

  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 12
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11