Дисципліни, методичне забезпечення

.

 • Загальна фізика;
 • Основи фізики;
 • Фізика.
 • Електронний курс з фізики для абітурієнтів.
 •  

Спецкурси кафедри:

 • Будівельна фізика
 • Додатковий курс фізики
 • Спеціальний курс фізики "Ядерна фізика" для магістрів
 • Електронний спецкурс "Ядерна фізика" для магістрів
 • Фізика рідин, газів і твердих тіл
 • Фізика твердого тіла

Корисні посилання

Підручники:

Галущак М.О. Курс фізики:підручник, у трьох книгах. Кн. 1. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка. - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2017, 428 с.

Галущак М.О., Федоров О.Є. Курс фізики. Електромагнетизм. Підручник з грифом ІФНТУНГ. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016, 405 с.

Галущак М.О., Федоров О.Є. Курс фізики. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка. Підручник з грифом МОНУ. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2012, 610 с.

Чернова М.Є. Курс фізики: підручник. Ч.1. - Івано-Франківськ: ГАЛЛЕЯ, 2009. - 221 с. - 221. - 1 курс, 2 курс

Чернова М.Є. Курс фізики: підручник. Ч.2. - Івано-Франківськ: ГАЛЛЕЯ, 2009. - 294 с. - 294. - 1 курс, 2 курс

 

Навчальні посібники:

Галущак М.О. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Короткий курс фізики: навчальний посібник. - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2018, 183с.

Галущак М.О. Луцишин Т.І. Басараба Ю.Б., Курс загальної фізики. Практичні заняття: У трьох книгах. Кн. 2. Електромагнетизм: навчальний посібник.  - Івано-Франківськ: ІФТУНГ, 2014 - 195 с.

Галущак М.О. Курс загальної фізики. Практичні заняття: У трьох книгах. Кн. 1. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка: навчальний посібник.  - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. - 156 с.

Галущак М.О., Депутат Б.Я.  Будівельна фізики: Практичні заняття: навчальний посібник - Івано – Франківськ: ІФТУНГ, 2017, - 92 с.

Галущак М.О., Лучицький Р.М., Рувінський Б.М., Нижникевич В.В. Курс загальної фізики. Квантова та атомна фізика. Навч. посібник для дист. навч.- Івано – Франківськ: Факел, 2008, -145 с.

Галущак М.О. Фізичні основи екології: навч. посіб. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - 194 с.

Галущак М.О., Лучицький Р.М., Рувінський Б.М., Нижникевич В.В. Курс загальної фізики. Коливання і хвилі. Навч. посібник для дист.навчання. - Івано-Франківськ: Факел, 2008, –79с.

Галущак М.О., Лучицький Р.М., Рувінський Б.М., Нижникевич В.В. Курс загальної фізики. Хвильова оптика. Навч. пос. для дист. навч.- Івано – Франківськ: Факел, 2008,- 56 с.

Галущак М.О. Курс загальної фізики Кн.1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Навч. пос. для студ. техн. спец. вищих закладів освіти. Івано-Франківськ: Факел 2000, 447 с.

Лучицький Р.М. Фізика. Частина 1. Механіка.– Посібник для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей денної та дистанційної форми навчання. Івано-Франківськ: Факел, 2004, – 124с.

Лучицький Р.М. Фізика : навч. посіб. Ч.1 : Механіка / Р. М. Лучицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 124 с.

Матеїк Г.Д. Курс загальної фізики. Електромагнетизм. Навч. пос. для дист. навчання. Івано-Франківськ: Факел, 2006, – 93с.

Самелюк Б.Ю., Лучицький Р.М. Фізика: навч. посіб. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 415 с.

Чернова М.Є. Курс фізики. Ч.1 Механіка твердих тіл, рідин і газів. Навч. пос. з грифом МОНУ.- Івано-Франківськ.: Факел.- 2011, 226 с.

Чернова М.Є. Курс фізики Ч.ІІ Електрика, магнетизм, оптика, елементи квантової фізики. Навч. пос. Івано-Франківськ: Факел 2010, 294 с.

Солоничний Я.В., Лучицький Р.М., Галущак М.О. Фізика. Спеціальний курс. – Івано-Франківськ: ФНТУНГ, - 2010, 188 с.

Галущак М.О., Рувінський Б.М. Будівельна фізика. Частина 2. Навч. пос. з грифом МОНУ.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012.- 269 с.

Рувінський Б.М., Галущак М.О. Будівельна фізика. Частина 1. Навч. пос.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011.- 239 с.

Лучицький Р.М., Галущак М.О. Фізика твердого тіла. Навч. пос.- Івано-Франківськ: Факел, 2008, – 250с.

Галущак М.О., Павлюк Л.Р. Фізика. Спеціальний курс: Навч. пос. з грифом МОНУ.- Івано-Франківськ: Факел, 2005.- 180 с.

Конспекти лекцій:

Гевик В.Б. Курс фізики: конспект лекцій.- Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2012, 304 с.

Вакалюк, В. М. Ядерна фізика : конспект лекцій / В. М. Вакалюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 131 с.

Матеїк Г.Д. Фізика: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2009. - 215 с.

Матеїк Г.Д. Фізика: конспект лекцій. Ч.1. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 249 с.

Матеїк Г.Д. Загальна фізика : конспект лекцій - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 232 с.

Павлюк Л.Р. Фізика : конспект лекцій - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 180 с.

Пустогов В.І. Загальна фізика. Електрика і магнетизм : конспект лекцій. - Івано-Франківськ : Факел, 2002. - 224 с.

Рувінський Б.М. Фізика: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2005. - 210 с.

Луцишин Т.І., Басараба Ю.Б. Фізика: конспект лекцій. Частина І.- Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2012, 180 с.

Луцишин Т.І., Басараба Ю.Б. Фізика: конспект лекцій. Частина ІІ.- Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2013, 216 с.

Галущак М.О. Спеціальний курс фізики: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2008. - 72 с.

 

Практикуми, тести, збірники задач:

Галущак М.О., Пустогов В.І., Мазур М.П. та ін. Фізика. Збірник тестових завдань .- Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2012, 393 с.

Галущак М.О., Басараба Ю.Б., Луцишин Т.І. Курс загальної фізики. Практичні заняття. Кн. 3 Оптика. Атомна і ядерна фізика. - Івано-Франківськ, ІФТУНГ, 2015, 411 с.

Матеїк Г.Д. Загальна фізика : практикум - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 112 с.

Пустогов В. І., Вакалюк В. М. Загальна фізика: Збірник задач для самостійного вивчення і виконання контрольних робіт. Ч.1.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011, 102 с.

Пустогов В. І., Вакалюк В. М. Загальна фізика: Збірник задач для самостійного вивчення і виконання контрольних робіт. Ч.2.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011, 84 с.

Чернова М.Є., Кріцак Т.О. Збірник задач з фізики з грифом МОНМСУ. - Івано-Франківськ.: Факел.- 2011, 390 с.

Басараба Ю.Б., Калугін А.Г., Луцишин Т.І. Оптика. Геометрична оптика. Взаємодія світла з речовиною: Лабораторний практикум. Ч.ІІ.// Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012.

Басараба Ю.Б., Федоров О.Є., Калугін А.Г. Оптика. Лабораторний практикум., Ч.І. Хвильова оптика. Квантова оптика. – 2-ге вид., переробл.- ІФНТУНГ, 2010. - 123 с.

Галущак М.О, Калугін А.Г., Татарина С.А. Загальна фізика. Квантова та атомна фізика: Лабораторний практикум. Ч. IV. - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2012.– 81 с.

Галущак М.О., Калугін А.Г., Татарина С.А. Загальна фізика. Механіка. Лабораторний практикум. Частина І. - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, - 2012.- 92 с.

Галущак М.О., Калугін А.Г., Татарина С.А. Загальна фізика. Молекулярна фізика та термодинаміка. Лабораторний практикум. Частина ІІ. - ІФНТУНГ, - 2012.- 86 с.

Галущак М.О., Солоничний Я.В., Вакалюк В.М. Загальна фізика. Комп’ютерне моделювання та дослідження фізичних явищ і процесів. Лабораторний практикум. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2012, 64 с.

Федоров О.Є., Басараба Ю.Б., Луцишин Т.І., Калугін А.Г. Електростатика, постійний струм. Лабораторний практикум. /2-ге вид,переробл.- Івано-Франківськ: 2010.-210 с.

Галущак М.О., Лучицький Р.М., Нижникевич В.В., Рувінський Б.М., Солоничний Я.В. Вивчення фізичних явищ і процесів з використанням комп’ютерного моделювання: Лабораторний практикум (для студентів всіх спеціальностей), вид. друге, доп. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, - 2009, 203 с.

Вакалюк В.М., Солоничний Я.В. Фізика твердого тіла: лабораторний практикум - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 50 с.

Лучицький Р.М. Дослідження властивостей твердих тіл з використанням комп'ютерного моделювання: лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006. - 49 с.