ОПП «Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 103 - Науки про Землю

Додаткова інформація

ОПП  «Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 103 - Науки про Землю

Кафедральний каталог обов'язкових професійно-орієнтованих дисциплін кафедри нафтогазової геофізики для здобувачів 2022 р. вступу

Геолого-знімальна практика з елементами геофізики

Основи геофізики

Петрофізика

Ознайомча геофізична практика

 

Кафедральний каталог обов'язкових професійно-орієнтованих дисциплін кафедри нафтогазової геофізики для здобувачів 2021 р. вступу

Геолого-знімальна практика з елементами геофізики

Основи геофізики