ОПП "Геологія нафти і газу" другий (магістерський) рівень

Рівень вищої освіти - другий (магістерський)

спеціальності 103 Науки про Землю

Профіль освітньо-професійної програми.

Навчальний план.

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Відомості самооцінювання ОПП "Геологія нафти і газу"

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Сертифікат про акредитацію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2024 р. просимо надсилати на електронну пошту гаранта програми – к.геол.н., доцента кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ Михайлів І.Р.:   iramykhailiv@ukr.net

 

Освітньо-професійна програма «Геологія нафти і газу», 2024 р. (ПРОЄКТ).

Зведена таблиця пропозицій та зауважень від стейкхолдерів до проєкту ОПП 2024 р.

 

ОПП «Геологія нафти і газу» 2024 р.

Навчальний план 2024 р. денна форма

Навчальний план 2024 р. заочна форма

Протоколи засідання кафедри

 

ОПП «Геологія нафти і газу» 2023 р.

Навчальний план 2023 р. денна форма

Навчальний план 2023 р. заочна форма

Протоколи засідання кафедри

 

ОПП «Екологія» 2020 р.

Навчальний план 2020 р. денна форма

Навчальний план 2020 р. заочна форма

Протоколи засідання кафедри

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Методологія та організація наукових досліджень, академічна доброчесність

Наукова іноземна мова діяльності

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

 

Дисципліни професійної підготовки

Стратегічна екологічна оцінка

Глобальні проблеми сучасної екології

Екологічний аудит

Геоінформаційні системи в екології

Управління персоналом в галузі охорони довкілля

Системний аналіз якості навколишнього середовища

Управління та поводження з відходами

Виробнича практика

Переддипломна практика

Магістерська кваліфікаційна робота

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу

Увага!Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри екології за посиланням …..

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з 2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням http://surl.li/ckhbq.

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

Методологія та організація наукових досліджень, академічна доброчесність

Наукова іноземна мова діяльності

 

Дисципліни професійної підготовки

Стратегічна екологічна оцінка

Системний аналіз якості навколишнього середовища

Стратегія сталого розвитку

Геоінформаційні системи в екології

Екологічні ризики

Управління та поводження з відходами

Екологічний аудит

Виробнича практика

Переддипломна практика

Магістерська кваліфікаційна робота

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу

Увага!Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, які спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри екології за посиланням …..

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з 2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням http://surl.li/ckhbq.

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

Методологія та організація наукових досліджень, академічна доброчесність

Наукова іноземна мова діяльності

 

Дисципліни професійної підготовки

Стратегічна екологічна оцінка

Системний аналіз якості навколишнього середовища

Стратегія сталого розвитку

Геоінформаційні системи в екології

Екологічні ризики       

Управління та поводження з відходами

Екологічний аудит

Виробнича практика

Переддипломна практика

Магістерська кваліфікаційна робота

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, які спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ за посиланням …..

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з 2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням http://surl.li/ckhbq.

 

 

Гарант освітньої програми – доцент кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ, к.геол.н., доцент – Михайлів Ірина Романівна

Контактні дані гаранта ОПП для комунікації: електронна пошта – iramykhailiv@ukr.net; телефон – +380501591847

 

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження). З особистими сторінками викладачів кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у вкладці "Співробітники".

 

Адаменко Ярослав Олегович - Доктор технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека)

Мандрик Олег Миколайович - Доктор технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека)

Мосюк Микола Іванович - Кандидат технічних наук

Радловська Катерина Олексіївна - Кандидат технічних наук

Орфанова Марія Михайлівна - Кандидат технічних наук

Зорін Денис Олексійович - Кандидат геологічних наук

Качала Тарас Богданович - Кандидат технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека)

Глібовицька Наталія Ігорівна - Кандидат біологічних наук

Москальчук Наталія Михайлівна - Кандидат технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека)

Штогрин Микола Васильович - Завідувач лабораторіями кафедри екології ІФНТУНГ, старший викладач

 

 

 

Методологія та організація наукових досліджень, академічна доброчесність

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с. (https://cutt.ly/twznuo6Y)

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с. (https://cutt.ly/twznuo6Y)

Стратегічна екологічна оцінка

кімната: 0-316
Телефон: 

Глобальні проблеми сучасної екології

кімната: 0-316
Телефон: 

Екологічний аудит

кімната: 0-316
Телефон: 

Геоінформаційні системи в екології

кімната: 0-316
Телефон: 

Управління персоналом в галузі охорони довкілля

кімната: 0-316
Телефон: 

Системний аналіз якості навколишнього середовища

кімната: 0-316
Телефон: 

Управління та поводження з відходами

кімната: 0-316
Телефон: 

Стратегія сталого розвитку

кімната: 0-316
Телефон: 

Екологічні ризики

кімната: 0-316
Телефон: 

Виробнича практика

кімната: 0-316
Телефон: 

Переддипломна практика

кімната: 0-316
Телефон: 

Магістерська кваліфікаційна робота

кімната: 0-316
Телефон: 

* Екологічне інспектування

кімната: 0-316
Телефон: 

* Організація дослідних, виробничих та наукових лабораторій якості довкілля

кімната: 0-316
Телефон: 

* Управління проєктами в екології

кімната: 0-316
Телефон: 

* Студентський науковий семінар

кімната: 0-316
Телефон: 

* Екологічна безпека промислових комплексів

кімната: 0-316
Телефон: 

* Геопросторове планування територій

кімната: 0-316
Телефон: 

* Охорона праці в галузі

кімната: 0-316
Телефон: 

* Інформаційні технології в екології

кімната: 0-316
Телефон: 

* Комп`ютерна графіка в екології

кімната: 0-316
Телефон: 

* Спеціалізовані комп`ютерні системи в екології

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 26 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 27 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 28 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 29 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 30 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 31 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 32 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 33 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 34 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 35 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 36 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 37 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 38 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 39 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 40 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 41 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 42 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 43 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 44 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 45 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 46 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 47 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 48 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 49 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 50 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

 

ОПП «Екологія», 2024

 

ОПП «Екологія», 2023

ПАТ «Укрнафта»

 

ОПП «Екологія», 2020

Державна екологічна інспекція

ТОВ «УКР-ЕКО-СТАНДАРТ»

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА

ВПУ № 13, м. Івано-Франківськ

ПрАТ «Івано-Франкіськцемент»

 

 

Запрошуємо всіх кому не байдужа якість надання освітніх послуг в університеті пройти анонімне опитування за посиланнямhttps://nung.edu.ua/department/yakist-osviti/04-anketuvannya

 

Результати опитування:

- щодо якості викладання дисциплін (переглянути)

- щодо якості самостійної роботи (переглянути)

- щодо якості освітньої програми (переглянути)

- випускників (переглянути)

 

 

шгрлололоолролролрлоолролролролролролрол

 

Дисципліна 1 .......

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с. (https://cutt.ly/twznuo6Y)

 

Назва підприємства/організації

Договір про співпрацю

ПрАТ «Івано-Франківськцемент». 31.12.26

№ 146  від 28.12.21

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ». 31.12.24

№ 78 від 15.07.21

ПАТ «Укрнафта»

№ 59/161-ін  від 03.12.20

Дністровське басейнове управління водних ресурсів

№ 32 від 21.03.19 до 24р

Фермерське господарство «ЕКО БЕРРІ»

№ 267 від 02.12.022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

№ 62 від 11.06.20

АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

№ 1/250  від 27.09.22

Київський національний університет ім. Т.Шевченка

№ 225 від 26.12.19

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ

№ 63 від 11.03.21

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова

№ 36 від 10.03.22

Національний університет біоресурсів і природокористування України

№ 219/169  від 06.12.19

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ»

№ 111 від 10.10.18

Національний університет водного господарства та природокористування

№ 75 від 10.07.19

Сумський національний аграрний університет

№ 1/28 від 02.04.21

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ

16.04.18

Київський національний університет будівництва і архітектури, Санітарно-технічний факультет

№ 1 від 05.02.19

Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського

№ 5-08/04 від 11.03.13

 

 

Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца, Польща

25.02.20

Поморська Академія, м. Слупськ Польща

07.12.20

Університет ВІК-Центрального університету Каталонії (UVIC-UCC), Іспанія

20.12.22

 

 

Репозитарій робіт здобувачів вищої освіти

 

Тематики магістерських робіт здобувачів 2023 року вступу

Розпорядження директора факультету від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)

 

Тематики магістерських робіт здобувачів 2022 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)

 

Тематики магістерських робіт здобувачів 2021 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ

Декларація про дотримання академічної доброчесності учасником освітнього процесу ІФНТУНГ

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти ІФНТУНГ

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності (Лист МОН № 1/9-263 від 20 травня 2020 року)

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/

SAIUP-Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні – https://saiup.org.ua/

Вебінари “Академічна доброчесність”  – (інформацію взято з сайту https://academiq.org.ua/vebinari-akademichna-dobrochesnist/)

Інформаційні бюлетені "Академічна доброчесність" (інформацію взято з сайту https://saiup.org.ua)

Онлайн курси "Академічна доброчесність"

Пам'ятка здобувачам про академічну доброчесність

Шкала плагіату - Чи я плагіював?