Кафедра філології та перекладу

Номер(и) телефону:
Електронна пошта:
Адреса:

Україна 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Кафедра філології та перекладу, корпус 0, кабінет 0428

Кафедра філології та перекладу

 

На підставі ухвали Вченої Ради (протокол  № 07/418 від 19.07.2004 р.) з 01.09.2004 року ( Наказ №106 від 30.09.2004 р.) на базі кафедри документознавства та інформаційної діяльності було створено кафедру перекладу як струкстурний підрозділ факультету управління та інформаційної діяльності.

На підставі пропозиції експертної акредитаційної комісії та ухвали Вченої Ради від 28.03.2007 р. протокол № 03/454 назву  "кафедри перекладу"  було переіменовано на "кафедру теорії та практики перекладу" з 20 квітня 2007 року ( Наказ № 46 від 08.04.2007 р.).

Відповідно до Наказу № 46 від 26.04.2013 року "Про зміни в структурі університету" з 01.07.2013 року назву Кафедри теорії та практики перекладу було змінено на Кафедру філології та перекладу у звязку із змінами організації праці та необхідності оптимізації  структури університету відповідно до нових завдань діяльності.

 Кафедра  забезпечує  навчальний  процес  за  програмою  підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 035 «Філологія».

 - створення методичного забезпечення навчального процесу: підготування підручників і навчальних посібників; розроблення навчально- методичних матеріалів для проведення всіх видів занять; розроблення посібників, що передбачають використання найдоцільніших форм і методів навчання, раціональне поєднання методичних прийомів, ефективне використання сучасної навчальної техніки і лабораторного устаткування;

 - керівництво навчальними і виробничими практиками, виконання курсових та магістерських робіт.

У період з 19.06.2017 р. по 21.06.2017 р. на кафедрі філології та перекладу ІФНТУНГ згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1009-А від 06 червня 2017 р. працювала експертна комісія для проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 “Філологія”.

У лютому 2018 р. акредитовано освітньо-професійну програму «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» (наказ Міністерства освіти і науки України № 204 від 27 лютого 2018 р.).

Новини

Сьогодні на кафедрі філології та перекладу ІФНТУНГ відбулась святкова подія – урочисте вручення дипломів магістра студентам груп ФІЛм-22-1 та ФІЛм-22-2, випускникам спеціальності 035 – Філологія, спеціалізації 035.041 – Германські мови та літератури…

23-25 січня 2024 р. на кафедрі філології та перекладу ІФНТУНГ відбувся публічний захист магістерських робіт студентів освітньої програми «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов…

Сьогодні, 08.01.2024 року працівники кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ організували і взяли участь у міжкафедральному семінарі, метою якого стало обговорення бакалаврської та магістерської освітніх програм «Германські мови та літератури (…

Цього семестру членкині гуртка "Перекладацькі трансформації та інтерпретація тексту" проявили особливу активність. Взято участь у численних Міжнародних конференціях, які проходили у Ліверпулі, Чикаго, Відні, Стокгольмі, Ванкувері, Токіо.