6. Дисципліни, методичне забезпечення

Додаткова інформація

 

 У зв’язку з розвитком міжнародного співробітництва та процесу глобалізації зросла необхідність у наявності кваліфікованих перекладачів. Саме таку професію можуть здобути студенти нашої спеціальності.

Кафедра філології та перекладу готує спеціалістів високого рівня, які відповідають вимогам сьогоднішнього ринку праці. Цьому сприяє наявність сучасного технічного обладнання та висококваліфіковані викладачі кафедри, за допомогою яких студенти засвоюють наступні важливі дисципліни (за посиланням - робочі програми дисциплін):

 

Спеціальність  035  Філологія           (далі - інші спеціальності)

1 курс

1. Вступ до мовознавства 

2. Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень  

3. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (1 сем.)

4. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (2 сем.)

5. Вступ до літературознавства

6. Латинська мова

7. Медіаосвітні технології

8. Основи прикладної лінгвістики

9. Сучасна українська мова і культура наукового мовлення

10. Українська мова (за професійним спрямуванням)

11.  Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад (2 сем.)

2 курс

1. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (3 сем.)

2. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (4 сем.)

3. Основи теорії та практики перекладу з основної іноземної мови 

4. Основи теорії мовної комунікації

5. Світ англомовних країн. Лінгвокраїнознавство англомовних країн

6. Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад (3 сем.)

7. Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад (4 сем.)

8. Сучасна українська мова і культура наукового мовлення

3 курс

1. Ділова англійська мова

2. Зіставна лексикологія. Зіставна граматика.

3. Зіставна лексикологія

4. Науково-технічний переклад (5 сем.)

5. Науково-технічний переклад (6 сем.)

6. Педагогіка

7. Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад (5 сем.)

8. Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад (6 сем.)

9. Основи теорії та практики перекладу з основної іноземної мови 

10. Сучасна література англомовних країн: перекладознавчий аспект

11. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (5 сем.)

12. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (6 сем.)

4 курс

1. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (7 сем.)

2. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (8 сем.)

3. Світ другої іноземної мови (нім.)  

4. Світ країн другої іноземної мови: лінгвокраїнознавство німецькомовних країн (7 сем.)

5. Світ країн другої іноземної мови: лінгвокраїнознавство німецькомовних країн (8 сем.)

6. Стилістика основної іноземної мови

7. Методика навчання іноземної мови в загальноосвітній школі 

8. Науково-технічний переклад 

9. Основи послідовного перекладу (7 сем.)

10. Основи послідовного перекладу і техніки нотування (8 сем.)

11. БНД «Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз тексту»

12. БНД «Практична організація роботи перекладача. Редагування перекладу»

13. Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад

Магістри 1 курс

1. Комунікативні стратегії першої іноземної мови (англійської) (1 сем.)

2. Комунікативні стратегії першої іноземної мови (англійської) (2 сем.)

3. Усний та письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)

4. Комунікативні стратегії другої іноземної мови (німецька)

5. Методика викладання іноземної мови та перекладу у ЗВО

6. Основи зіставного мовознавства 

7. Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін

8. Послідовний переклад з першої іноземної мови (англійської)

9. Теорія перекладу

10. Техніка перекладу з другої іноземної мови (німецька) 

11. Техніка перекладу з першої іноземної мови (англійської)

12. Українська мова в перекладознавчому аспекті

Магістри 2 курс

1. Інформаційні технології в перекладі

2. Послідовний переклад з першої іноземної мови (англійської)

 

Інші спеціальності:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

051 Економіка

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

071 Облік і оподаткування

1 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька) 

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)

3. Українська мова (за професійним спрямуванням)

2 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька) 

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)

3 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька) 

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

2. Ділова іноземна мова (німецька)

3. Ділова іноземна мова (французька)

2 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька)

2. Ділова іноземна мова (французька)

3 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька)

2. Ділова іноземна мова (французька)

073 Менеджмент

1 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька) 

2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
(французька)

3. Українська мова (за професійним спрямуванням)

2 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька) 

2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
(французька)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

2 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька)

101 ЕКО – Екологія

1 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька) 

2. Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)

3. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

4. Основи академічного письма

4 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)

103 Науки про землю 

1 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька) 

2. Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)

2 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька) 

4 курс

121  Інженерія програмного забезпечення

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)

123 Комп’ютерна інженерія 

1 курс 

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька) 

2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

126 Інформаційні системи та технології

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька) 

131 Прикладна механіка

1 курс

1. Іноземна мова (німецька)

133 Галузеве машинобудування

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1 курс

1. Іноземна мова (німецька)

2.Українська  мова (за професійним спрямуванням) 

3 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька) 

4 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька) 

151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

172 Телекомунікації та радіотехніка

1 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька) 

2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

184 Гірництво

1 курс

1. Іноземна мова (німецька)

 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)

2 курс

1. Професійна іноземна мова (німецька мова)

4 курс

1. Іноземна мова (німецька)

185  Нафтогазова інженерія та технології

2 курс

1.  Іноземна мова (німецька)

191  Архітектура та містобудування

1 курс

1. Іноземна мова (німецька)

2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

192  Будівництво та цивільна інженерія

1 курс

1. Іноземна мова (німецька)

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Магістри 1 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька мова) 

193 Геодезія та землеустрій

1 курс

1. Іноземна мова (німецька)

Магістри 1 курс

1. Іноземна мова діяльності 

242  Туризм

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

2. Друга іноземна мова (французька)

2 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька)

3 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька)

2. Ділова німецька мова (друга іноземна)

4 курс

1.  Ділова німецька мова (друга іноземна)

Секція німецької та французької мов

1. Друга іноземна(нім.) мова            (ТУ)               ІІІ-ІV сем.

Основна література:         

Wilfried Krenn, Herbert Puchta Моtive А1 Kursbuch. Deutch als Fremdsprache. DaF. Hueber Verlag 2014.

Додаткова література:

 1. Лисенко Е.І., Корольова М.Р. Німецька мова. Київ. – 2005. – 271 с.
 2. Когут Л.Ф., Проців Г.Ф., Сокол Г.Р., Сорока Л.Г. Німецька мова: Підручник. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 412 с.
 3. Сокол Г.Р., Мучка М.З., Проців Г.Ф. Німецька мова: Методичні вказівки. Практична та самостійна робота.  –  ІФНТУНГ. – 2017. –  105 с.
 4. Сокол Г.Р. Контрольні роботи з німецької мови : методичні вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 63 с.
 5. Богомоленко Н.П. Думич О.І. Німецька мова: практикум. ‒ Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2012. ‒ 134 с.
 6. Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. – К.: «Логос», 2007. – 352 с.
 7. Носков С.А. Самоучитель немецкого языка. – 12-е изд. Мн.: Выш. шк., 2000.–384 с.
 8. Лазарович В.В., Власова О.І., Проців Г.Ф., Сокол Г.Р. Німецька мова. Комплексні вправи з німецької фонетики (голосні) для студентів всіх спеціальностей. Методичні вказівки. ІФНТУНГ, 2003.
 9. Бочко Г., Кудіна О. Українсько-німецький розмовник. – К.: Освіта, 1998.
 10. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. – TorsingVerlag. – Харків, 2002.
 11. Німецько-український та українсько-німецький словники.
 12. Газети, журнали.

 

2. Німецька мова (за професійним спрямуванням)        ЕК; ФН; ОП; МНР; АТ; НІОк     ІІІ-ІV сем.

Основна література:

 1. Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови .– К.: Логос, 2005.
 2. Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г..Німецька мова: Підручник.-. Івано-Франківськ:Факел, 2008.
 3. Коржак З.З. Ділова німецька мова: навчальний посібник / [Коржак Зоряна Зіновіївна], друге видання, перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 113 с.
 4. Думич О.І., Богомоленко Н.П. Німецька мова: Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей. . – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2008. – 65 с.
 5. Лисенко Е.І., Корольова М.Р. Німецька мова. Київ. – 2011. – 304 с.
 6. Hering A., Matussek M. Geschäftskommunikation. Деловая переписка и переговоры по телефону.– К. : Методика, 2000.
 7. Buscha A., Linthout G. Geschäftskommunikation. Ведение делових переговоров: Учебное пособие .– К.: Методика, 2000.

Додаткова література

 1. Коржак, З.З. Німецько-український, українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: менеджмент [Текст] : 2000 термінів / Коржак З. З., уклад. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 156 с. – ISBN 978-617-7496-41-9.
 2. Коржак З.З. Німецько-український, українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: економіка підприємства, фінанси та кредит, облік та аудит [Текст] : 2000 термінів / Коржак З. З., уклад. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 148 с. – ISBN 978-617-7496-41-9.
 3. Коржак З.З. Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.
 4. Галаган В.Я. Німецька мова економіки, бухобліку, торгівлі і банківської справи.- К.: КНЕУ, 2004. – 319 с.
 5. Сокол Г.Р. Контрольні роботи з німецької мови : методичні вказівки. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 63 с.
 6. Коваленко Л. В. Німецька мова ділового спілкування.- К.: КНЕУ, 2007. – 420 с.
 7. Вікторовський В. Г. Енциклопедія німецьких тем. – Torsing Verlag.- Харків, 2002.
 8. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.
 9. Німецько-український та українсько-німецький словники.
 10. Газети, журнали, інформаційні ресурси в Інтернеті.

3. Наукова німецька мова діяльності                    ГЗІм; ТЗКм; ЕКОм-  І сем.

Основна література

 1. Когут Л.Ф., Павлик В.І: Наукова мова діяльності. Підручник.-. Івано-Франківськ: Факел, 2012.
 2. Сокол Г.Р. Німецька мова: Навчальний посібник.  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 64 с.
 3. Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г..Довкола техніки: Підручник.-. Івано-Франківськ: Факел, 2008.
 4.  Коржак З.З. Німецька мова: Навчальний посібник. Архітектура. Будівництво. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2017.
 5. П’ятничко Б.П. Німецька мова. Навчальний посібник для студентів нафтогазового профілю.ІФНТУНГ. 1997.
 6. Турчин В.В. Охорона навколишнього середовища. - Ів.-Франківськ:Факел, 2005.
 7. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. - Torsing  Verlag.-Харків, 2002.
 8. Коржак З.З.Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів              всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.

Додаткова література

 1. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.
 2. Проців Г.Ф. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Архітектура. Туризм” Івано-Франківськ,2008.
 3. Бочко Г.,Кудіна О.Українсько-німецький розмовник.-К.:Освіта,1998.
 4. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.
 5. Газети, журнали.

4. Наукова німецька мова діяльності                    ГЗЗм              ІІІ сем.                      

Основна література

 1. Когут Л.Ф., Павлик В.І: Наукова мова діяльності. Підручник.-. Івано-Франківськ: Факел, 2012.
 2. Сокол Г.Р. Німецька мова: Навчальний посібник.  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 64 с.
 3. Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г..Довкола техніки: Підручник.-. Івано-Франківськ: Факел, 2008.
 4.  Коржак З.З. Німецька мова: Навчальний посібник. Архітектура. Будівництво. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2017.
 5. П’ятничко Б.П.Німецька мова. Навчальний посібник для студентів нафтогазового профілю.ІФНТУНГ. 1997.
 6. Турчин В.В. Охорона навколишнього середовища. - Ів.-Франківськ:Факел, 2005.
 7. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. - Torsing  Verlag.-Харків, 2002.
 8. Коржак З.З. Німецька мова [Текст] : методичні вказівки (практична та самостійна робота) / З. З. Коржак, Л. Г. Сорока. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 137 c. 

Додаткова література

 1. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.
 2. Проців Г.Ф. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Архітектура. Туризм” Івано-Франківськ,2008.
 3. Бочко Г.,Кудіна О.Українсько-німецький розмовник.-К.:Освіта,1998.
 4. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.
 5. Газети, журнали.

5. Німецька мова (за професійним спрямуванням) 

Спеціальність «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Геодезія та землеустрій», «Науки про Землю», «Інженерія програмного забезпечення», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»     І сем.

1. Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г..Німецька мова [Текст]: Підручник.-. Івано-Франківськ:Факел, 2008.

2. Коржак З.З. Ділова німецька мова [Текст]: навчальний посібник / [Коржак Зоряна Зіновіївна], друге видання, перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 113 с.

3.   Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. - Torsing  Verlag.-Харків, 2002.

4. Коржак З.З.Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.

5. Сорока Л.Г. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Геодезія, картографія та землеустрій” Івано-Франківськ, 2018.

6. Коржак З.З. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Економіка підприємства. Фінанси та кредит. Облік та аудит / [укладач З.З.Коржак], друге видання, перероблене та доповнене. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. —  231 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

7. Коржак З.З. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Менеджмент / [укладач З.З.Коржак], друге видання, перероблене та доповнене. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. — 260 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

8. Betriebswirtschafslehre: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebswirtschaftslehre.

9. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.

10. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.

ІІ семестр

1. Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г..Німецька мова [Текст]: Підручник. - Івано-Франківськ: Факел, 2008.

2. Коржак З.З. Ділова німецька мова [Текст]: навчальний посібник / [Коржак Зоряна Зіновіївна], друге видання, перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 113 с.

3. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. - Torsing  Verlag.-Харків, 2002.

4. Коржак З.З.Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.

5. Сорока Л.Г. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Геодезія, картографія та землеустрій” Івано-Франківськ, 2018.

6. Коржак З.З. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Економіка підприємства. Фінанси та кредит. Облік та аудит / [укладач З.З.Коржак], друге видання, перероблене та доповнене. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. —  231 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

7. Коржак З.З. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Менеджмент / [укладач З.З.Коржак], друге видання, перероблене та доповнене. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. — 260 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

8. Betriebswirtschafslehre: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebswirtschaftslehre.

9. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.

10. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.

 

6. Німецька мова

Спеціальність «Нафтогазова інженерія та технології», «Нафтогазова інженерія», «Туризм», «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна інженерія», «Автомобільний транспорт»

     І семестр

1. Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г. Німецька мова [Текст]: Підручник. - Івано-Франківськ: Факел, 2008. – (Кафедра військової підготовки).

2. П’ятничко Б.П. Німецька мова [Текст]. Навчальний посібник для студентів нафтогазового профілю. ІФНТУНГ. 1997. – 288с. – (Кафедра військової підготовки).

3.   Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. - Torsing  Verlag.-Харків, 2002.

4. Коржак З.З. Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.

5. Сорока Л.Г. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Гірництво. Нафтогазова справа” Івано-Франківськ, 2018. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

6. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.

7. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.

ІI семестр

1. Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г. Німецька мова [Текст]: Підручник. - Івано-Франківськ: Факел, 2008. – (Кафедра військової підготовки).

2. П’ятничко Б.П. Німецька мова [Текст]. Навчальний посібник для студентів нафтогазового профілю. ІФНТУНГ. 1997. – 288с.

3. Коржак З.З. Німецька мова [Текст]: Навчальний посібник / [Коржак Зоряна Зіновіївна]. Архітектура. Будівництво. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2017.  – 84 с.

4. Сорока Л.Г. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Гірництво. Нафтогазова справа” Івано-Франківськ, 2018. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

5. Проців Г.Ф. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Архітектура, Туризм” Івано-Франківськ, 2018. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

6. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. - Torsing  Verlag.-Харків, 2002.

7. Коржак З.З. Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.

7. Німецька мова (за професійним спрямуванням)

Спеціальність «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка»

І семестр

1. Коржак З.З. Ділова німецька мова [Текст] : навчальний посібник / [Коржак Зоряна Зіновіївна], друге видання, перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 113 с.

2. Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови .– К.: Логос, 2005.

3. Betriebswirtschafslehre: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebswirtschaftslehre.

4. Hering A., Matussek M. Geschäftskommunikation. Деловая переписка и переговоры по телефону.– К. : Методика, 2000.

5. Buscha A., Linthout G. Geschäftskommunikation. Ведение делових переговоров: Учебное пособие .– К.: Методика, 2000.

6. Коржак З.З. Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.

7. Коржак З.З. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Економіка підприємства. Фінанси та кредит. Облік та аудит / [укладач З.З.Коржак], друге видання, перероблене та доповнене. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. —  231 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

8. Коржак З.З. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Менеджмент / [укладач З.З.Коржак], друге видання, перероблене та доповнене. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. — 260 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

9. Вікторовський В. Г. Енциклопедія німецьких тем. – Torsing Verlag.- Харків, 2002.

10. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.

11. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.

8. Німецька мова

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Гірництво», «Екологія»

І семестр

1. Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г. Довкола техніки [Текст]: Посібник з німецької мови – Івано-Франківськ:Факел, 2008. – 214 с.

2. Сокол Г.Р. Німецька мова [Текст]: навчальний посібник. Екологія, охорона навколишнього середовища. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 64 с.

3. П’ятничко Б.П. Німецька мова [Текст]. Навчальний посібник для студентів нафтогазового профілю. ІФНТУНГ. 1997. – 288с.

4. Вдовенко Н.В. Німецька мова [Текст]: Навчальний посібник для студентів нафтогазового профілю. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 167 с.

5. Турчин В.В. Охорона навколишнього середовища. - Івано-Франківськ: Факел, 2005.

6. Коржак З.З. Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.

7. Сорока Л.Г. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Гірництво. Нафтогазова справа” Івано-Франківськ, 2018. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

8. Сорока Л.Г. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Геологія. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Івано-Франківськ, 2018. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

9. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.

10. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.

ІI семестр

1. Сокол Г.Р. Німецька мова [Текст]: навчальний посібник. Екологія, охорона навколишнього середовища. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 64 с.

2. П’ятничко Б.П. Німецька мова [Текст]. Навчальний посібник для студентів нафтогазового профілю. ІФНТУНГ. 1997. – 288с.

3. Вдовенко Н.В. Німецька мова [Текст]: Навчальний посібник для студентів нафтогазового профілю. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 167 с.

4. Турчин В.В. Охорона навколишнього середовища. - Івано-Франківськ: Факел, 2005.

5. Коржак З.З. Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.

6. Сорока Л.Г. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Гірництво. Нафтогазова справа” Івано-Франківськ, 2018. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

7. Сорока Л.Г. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Геологія. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Івано-Франківськ, 2018. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

8. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.

9. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.

 

9. Друга ділова іноземна мова (німецька)

Спеціальність «Туризм»

І семестр

1. Коржак З.З. Німецька мова [Текст]: Методичні вказівки/ [Коржак Зоряна Зіновіївна]. Практична та самостійна робота – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 137 с. – (Кафедра туризму).

2. Wilfried Krenn, Herbert Puchta MOTIVE:Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektion 1-8, Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag.

3. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.

4. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.

5. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. - Torsing  Verlag.-Харків, 2002.

 

10. Друга іноземна мова (німецька)

Спеціальність «Туризм»

І семестр

1. Мучка М. З., Проців Г. Ф., Сокол Г. Р. Методичні вказівки «Німецька мова [Текст]. Спецкурс з другої іноземної мови» (практична та самостійна робота)  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 150 с. – (Кафедра туризму).

2. Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г. Німецька мова [Текст]: Підручник.-. Івано-Франківськ:Факел, 2008. – (Кафедра туризму).

3. Wilfried Krenn, Herbert Puchta MOTIVE:Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektion 1-8, Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag.

4. Коржак З.З. Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.

5. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.

6. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.

7. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. - Torsing  Verlag.-Харків, 2002.

ІI семестр

1. Мучка М. З., Проців Г. Ф., Сокол Г. Р. Методичні вказівки «Німецька мова [Текст]. Спецкурс з другої іноземної мови» (практична та самостійна робота)  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 150 с. – (Кафедра туризму).

2. Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г. Німецька мова [Текст]: Підручник.-. Івано-Франківськ:Факел, 2008. – (Кафедра туризму).

3. Wilfried Krenn, Herbert Puchta MOTIVE:Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektion 1-8, Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag.

4. Коржак З.З. Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.

5. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.

6. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.

7. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. - Torsing  Verlag.-Харків, 2002.

 

11. Німецька мова (за професійним спрямуванням)

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Гірництво», «Екологія»

ІI семестр

1. Когут Л.Ф., Проців Г.Ф.,Сокол Г.Р.,Сорока Л.Г. Довкола техніки [Текст]: Посібник з німецької мови – Івано-Франківськ:Факел, 2008. – 214 с.

2. Сокол Г.Р. Німецька мова [Текст]: навчальний посібник. Екологія, охорона навколишнього середовища. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 64 с.

3. П’ятничко Б.П. Німецька мова [Текст]. Навчальний посібник для студентів нафтогазового профілю. ІФНТУНГ. 1997. – 288с.

4. Вдовенко Н.В. Німецька мова [Текст]: Навчальний посібник для студентів нафтогазового профілю. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 167 с.

5. Турчин В.В. Охорона навколишнього середовища. - Івано-Франківськ: Факел, 2005.

6. Коржак З.З. Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.

7. Сорока Л.Г. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Гірництво. Нафтогазова справа” Івано-Франківськ, 2018. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

8. Сорока Л.Г. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Геологія. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Івано-Франківськ, 2018. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).

9. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.

10. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.

 

12. Наукова німецька мова діяльності

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

ІI семестр

1. Когут Л.Ф., Павлик В.І: Наукова мова діяльності [Текст]. Навчальний посібник.-. Івано-Франківськ: Факел, 2012. – (Кафедра будівництва та цивільної інженерії).

2. Коржак З.З. Німецька мова: Навчальний посібник / [Коржак Зоряна Зіновіївна]. Архітектура. Будівництво. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2017. – 84 с. – (Кафедра будівництва та цивільної інженерії).

3. Коржак З.З. Методичні вказівки з німецької мови для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. ІФНТУНГ. 2005.

4.    www.wikipedia.com

5. Проців Г.Ф. Німецько-український та українсько-німецький словник-довідник студента за напрямом підготовки “Архітектура. Туризм” Івано-Франківськ,2018.

6. Драб Н.Л., СкринькаС., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова Книга, 2007.

7. Гордій О.М. Інтернет у вивченні іноземних мов (німецька мова): Методичні вказівки, Івано – Франківськ. Факел: - 2009. – 40 с.

Секція англійської мови

1. Англійська мова академічної та професійної комунікації

Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

І семестр

1. Клочко, Н. Б.    Наукова англійська мова за професійним спрямуванням [Текст] : практикум / Н. Б. Клочко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 100 с. – (Каф. метрології та інформаційно-вимірювальної техніки).

2. Raymond Murphy. English Grammar in Use.  A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students. With Answers.

3.  Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ. К. : ТОВ "ВП Логос-М" , 2017. 384 с.

ІІ семестр

1. English for academics book 1 with free online audio = A communication skills course for tutors and PhD students / In collaboration with the British Council. United Kingdom : University Printing House, Cambridge, 2014. 175 p.

2. English for academics book 2 with free online audio = A communication skills course for tutors and PhD students / In collaboration with the British Council. United Kingdom : University Printing House, Cambridge, 2015. 171 p.

3. Academic Writing 1 of 2 - English for Academic Purposes with Josh #47 : веб-сайт.  URL: (дата звернення 10.08.2019)

4. Chazal E. English for Academic Purposes - Oxford Handbooks for Language Teachers. Oxford: Oxford University Press, 2014. 553 р. URL:  (дата звернення 12.07.2019)

5. English for Academic Purposes: веб-сайтURL: (дата звернення 12.07.2019)

6. English for Academic Purposes (EAP) : веб-сайтURL: (дата звернення 10.08.2019)

7. Яхонтова Т. В. (2002) Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник. Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка. 220 с.

8. Porter D. (2007). Check your vocabulary for academic English. London: A & C Black.

 

2. Наукова іноземна мова діяльності (англійська) 

Спеціальність «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища»

І семестр

1. Микитенко Н. О., Рубель Н. В., Саламаха М. Я. (2015). English  for  students  of  Ecology. Підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 213 с.

2. Лехицька Л.М., Міронова Ю.О., Купчак Н.Д. (2005) Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Екологія» та інших природничих спеціальностей. Івано-Франківськ: ІМЕ «Галицька академія». 276 с.

3. Raymond Murphy. English Grammar in Use.  A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students. With Answers.

4. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ. К. : ТОВ "ВП Логос-М" , 2017. 384 с.

ІІ семестр

1. English for academics book 1 with free online audio = A communication skills course for tutors and PhD students / In collaboration with the British Council. United Kingdom : University Printing House, Cambridge, 2014. 175 p.

2. English for academics book 2 with free online audio = A communication skills course for tutors and PhD students / In collaboration with the British Council. United Kingdom : University Printing House, Cambridge, 2015. 171 p.

3. Academic Writing 1 of 2 - English for Academic Purposes with Josh #47 : веб-сайт.  URL: (дата звернення 10.08.2019)

6. Chazal E. English for Academic Purposes - Oxford Handbooks for Language Teachers. Oxford: Oxford University Press, 2014. 553 р.   (дата звернення 12.07.2019)

7. English for Academic Purposes: веб-сайтURL: (дата звернення 12.07.2019)

8. English for Academic Purposes (EAP) : веб-сайтURL: (дата звернення 10.08.2019)

9. Яхонтова Т. В. (2002) Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник. Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка. 220 с.

10. Porter D. (2007). Check your vocabulary for academic English. London: A & C Black.

 

3. Наукова комунікація англійською

Спеціальність «Компютерна інженерія»

І семестр

1.Англійська мова наукового спілкування: Методичні вказівки для магістрів спеціальностей «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Частина 1 (електронне видання) / Укл.: к.п.н., доц. С.В. Щербина., – Кіровоград, КНТУ 2016. – 43 с.

2. Англійська мова наукового спілкування: Методичні вказівки для магістрів спеціальностей «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Частина 2 (електронне видання) /Уклад.: к.п.н., доц. С.В. Щербина., – Кропивницький, ЦНТУ 2018. – 37 с.

3. Raymond Murphy. English Grammar in Use.  A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students. With Answers.

4.Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ. К. : ТОВ "ВП Логос-М" , 2017. 384 с.

ІІ семестр

1. English for academics book 1 with free online audio = A communication skills course for tutors and PhD students / In collaboration with the British Council. United Kingdom : University Printing House, Cambridge, 2014. 175 p.

2. English for academics book 2 with free online audio = A communication skills course for tutors and PhD students / In collaboration with the British Council. United Kingdom : University Printing House, Cambridge, 2015. 171 p.

3. Academic Writing 1 of 2 - English for Academic Purposes with Josh #47 : веб-сайт.  URL: (дата звернення 10.08.2019)

4. Chazal E. English for Academic Purposes - Oxford Handbooks for Language Teachers. Oxford: Oxford University Press, 2014. 553 р.

5. English for Academic Purposes: веб-сайтURL: (дата звернення 12.07.2019)

6. English for Academic Purposes (EAP) : веб-сайтURL: (дата звернення 10.08.2019)

7. Яхонтова Т. В. (2002) Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник. Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка. 220 с.

8. Porter D. (2007). Check your vocabulary for academic English. London: A & C Black.

 

4. Англійська мова для професійного та наукового спілкування

Спеціальність «Менеджмент»

І семестр

1. Данилова З.В., Турчин Л.Р. Business English. Fundamentals of Management / Ділова англійська мова. Основи менеджменту. Тернопіль, «Астон», 1999 р., 224 с.

2. Raymond Murphy. English Grammar in Use.  A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students. With Answers.

3. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ. К. : ТОВ "ВП Логос-М" , 2017. 384 с.

ІІ семестр

1. English for academics book 1 with free online audio = A communication skills course for tutors and PhD students / In collaboration with the British Council. United Kingdom : University Printing House, Cambridge, 2014. 175 p.

2. English for academics book 2 with free online audio = A communication skills course for tutors and PhD students / In collaboration with the British Council. United Kingdom : University Printing House, Cambridge, 2015. 171 p.

3. Academic Writing 1 of 2 - English for Academic Purposes with Josh #47 : веб-сайт.  URL: (дата звернення 10.08.2019)

4. Chazal E. English for Academic Purposes - Oxford Handbooks for Language Teachers. Oxford: Oxford University Press, 2014. 553 р.  (дата звернення 12.07.2019)

5. English for Academic Purposes: веб-сайтURL: (дата звернення 12.07.2019)

6. English for Academic Purposes (EAP) : веб-сайтURL: (дата звернення 10.08.2019)

7. Яхонтова Т. В. (2002) Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник. Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка. 220 с.

8. Porter D. (2007). Check your vocabulary for academic English. London: A & C Black.