Наука

ПЕРЕЛІК ПРІОРІТЕТНИХ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМКІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК 

1. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ІНФРАСТРУКТУРА
2. НАУКОВІ  ШКОЛИ
3. ЛАУРЕАТИ ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ
4. СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА
5. НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6. МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

7. ФАХОВІ ВИДАННЯ​​​

8. АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА
9. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ
10. РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
11.ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ АРХІВ
​​​​​12.GOOGLE SCHOLAR
13.ПЛАНИ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ