Наука

ПЕРЕЛІК ПРІОРІТЕТНИХ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМКІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК 

1. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ІНФРАСТРУКТУРА
2. НАУКОВІ  ШКОЛИ
3. ЛАУРЕАТИ ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ
4. СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА
5. НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6. ФАХОВІ ВИДАННЯ​​​

7. АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА
8. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ
9. НАУКОВА РАДА
10. РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
11. НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ
12.ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ АРХІВ
​​​​​13.GOOGLE SCHOLAR
14.ПЛАНИ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ НА 2021 р.