Конкурс на заміщення посад

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників (докладніше - у Наказі 316 "Про оголошення конкурсу")!

ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР:

 • газонафтопроводів та газонафтосховищ (наукова ступінь, вчене звання)                
 • документознавства та інформаційної діяльності  (наукова ступінь, вчене звання)              
 • електроенергетики, електротехніки та електромеханіки            (наукова ступінь, вчене звання)  
 • нафтогазової геофізики        (наукова ступінь, вчене звання)                          

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютерних систем і мереж:

 • доцентів – 2; 0,75 (к.т.н., доц.)                 

Кафедра прикладного програмування та обчислення:

 • доцентів – 1 (к.т.н., доц.); 1 (к.ф.-м.н., доц.)

Кафедра інженерії програмного забезпечення:

 • доцентів – 3 (к.т.н., доц.)   
 • асистента – 1

Кафедра енергетичного менеджменту і технічної діагностики:

 • професора – 1 (д.т.н.)         

ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Кафедра буріння свердловин:

 • доцентів – 3 (к.т.н., доц.)   
 • асистента – 1             

Кафедра вищої математики:

 • доцента – 0,75 (к.ф.-м.н.)    

Кафедра техногенно-екологічної безпеки та охорони праці:

 • доцента – 0,75           
 • асистента – 0,75

Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ:

 • професорів – 0,75; 0,5 (д.т.н., проф.)       
 • доцента – 0,5 (к.т.н., доц.)             

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

Кафедра нафтогазових машин та обладнання:

 • доцента – 0,75 (к.т.н.)        

Кафедра зварювання:

 • доцентів – 3 (к.т.н., доц.)   

Кафедра технічної механіки:

 • професора – 1 (д.т.н.)         
 • доцента – 1 (к.т.н.)             

Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки:

 • доцентів – 2 (к.т.н.)

Кафедра комп’ютеризованого машинобудування:

 • асистента – 0,75        

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра обліку та оподаткування:

 • доцентів – 0,75; 0,75  (к.е.н., доц.) 

ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК І ТУРИЗМУ

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ:

 • асистента – 1 

Кафедра нафтогазової геофізики:

 • доцентів – 0,75; 0,75; 0,75; 0,5 (к.геол.н., доц.)    

Кафедра загальної, інженерної геології та гідрогеології:

 • доцента – 1 (к.е.н.)   
 • асистента – 1             

Кафедра туризму:

 • доцента – 1     (к.н.)  

Кафедра екології:

 • доцента – 1 (к.т.н., доц. )

ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

Кафедра будівництва та енергоефективних споруд:

доцента – 1 ( к.т.н, доц. )       

Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики:

 • доцента – 0,75 (к.геол.н., доц.)       

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки:

 • професора – 1 (д.т.н., проф.)
 • доцента – 1 (к.т.н., доц.)    
 • асистентів – 2                         

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності:

 • доцента – 1 (к.філ.н., доц.)     
 • асистента – 1                            

Кафедра англійської мови:

 • доцента – 1 (к.філ.н.)   
 • викладача – 1                           

Кафедра філології та перекладу:

 •  професора – 1 (д.і.н. за спеціальністю 07.00.01 – Історія України, проф.)
 • доцента – 1 (к. філол. н. за спеціальністю 10.02.01 - Українська мова, доц.)
 • доцента – 1 (к. філол. н. за спеціальністю 10.01.01 - Українська література, доц.)
 • доцента – 1 (к.філол.н. за спеціальністю 10.01.05 – Порівняльне літературознавство)      
 • доцента – 1 (к. філол. н. за спеціальністю 10.02.04 - Германські мови, доц.)  
 • доцента – 1 (кваліфікація згідно з дипломом: «Філолог. Викладач французької мови. Перекладач)
 • доцента – 1 (к. філол. н. за спеціальністю за спеціальністю 10.02.01 - Українська мова, доц.)       

Кафедра фізичного виховання та спорту:

 • доцента – 1 (кандидат наук з фізичного виховання та спорту, майстер спорту з шахів) 

Примітка: цифрами зазначена кількість ставок.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я ректора університету. До заяви додають такі документи: особистий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, атестат про вчене звання, список наукових праць, навчально-методичних розробок та винаходів.

Термін подання заяв на участь у конкурсі – місяць від дня опублікування оголошення (17.11.- 17.12.2022 р.)

Звертатись до відділу кадрів – (0342) 54-70-81 або до приймальні університету (0342) 54-72-66.