Конкурс на заміщення посад

-

Відповідно до ст. 43 Закону України "Про вищу освіту" та п.5 “Положення про конкурсний відбір науково-педагогічних працівників та призначення на посаду директора навчально-наукового інституту (декана факультету), директора коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу” оголошується прийом документів від претендентів на посаду директора навчально-наукового інституту економіки та менеджменту (далі інститут) ІФНТУНГ.

Кваліфікаційні вимоги: науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю діяльності інституту. 

Особам, які претендують на посаду директора інституту, необхідно подавати наступні документи: заяву на ім’я ректора університету, особистий листок з обліку кадрів, автобіографію, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, атестат про вчене звання, письмову згоду на збір та обробку персональних даних, витяг з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, проєкт стратегії розвитку інституту.

Заяви та документи претендентів на посаду директора інституту  подавати до 04.06.2021 р. в приймальню ректора ІФНТУНГ (к. 0319, м. Івано-Франківськ,  вул. Карпатська, 15: телефони для довідок – 72-47-16 (приймальна ІФНТУНГ), 50-59-04,       54-70-81 (відділ кадрів ІФНТУНГ).