Законодавство

Додаткова інформація

 

Конституція України

 

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

(текст закону)

 

Цивільний кодекс України

 

Господарський кодекс України

 

Закон України "Про вищу освіту"

 

Постанова КМУ від 26.11.2008 р. № 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації"

 

Кодекс законів про працю України

 

Закон України "Про відпустки"

 

Закон України "Про оплату праці"

 

Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"