Теми дисертаційних робіт

Додаткова інформація

Затвердження тем дисертацій

Тема дисертації погоджується аспірантом (здобувачем) з його науковим керівником,  виноситься на розгляд  профільної кафедри та  затверджується Вченою радою університету протягом двох місяців з дня зарахування (прикріплення) аспіранта (здобувача) до Університету.

Перелік тем дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії

У файлах міститься інформація про теми дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії, зарахованих на навчання у відповідному році, які затверджені на засіданнях Вченої ради університету

Здобувачі 2020 року вступу

Здобувачі 2019 року вступу

Здобувачі 2018 року вступу

Здобувачі 2017 року вступу

Здобувачі 2016 року вступу​​​​​​​

​​​​​