Склад Вченої ради

Додаткова інформація

Склад Вченої ради

Івано-Франківського національного

технічного університету нафти і газу

1. Крижанівський Євстахій Іванович – ректор, академік НАНУ, д.т.н., професор.

2. Мандрик Олег Миколайович – перший проректор, д.т.н., професор.

3. Гораль Ліліана Тарасівна – проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор.

4. Куровець Сергій Сергійович – проректор з науково-педагогічної роботи, д.геол.н., доцент

5. Чудик Ігор Іванович – проректор з наукової роботи, д.т.н., професор.

6. Карпаш Максим Олегович – проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор.

7. Процюк Василь Романович – учений секретар, к.т.н., доцент.

8. Адаменко Ярослав Олегович – зав. каф. екології, д.т.н., професор.

9. Артим Володимир Іванович – зав. каф. будівництва, д.т.н., професор.

10. Архипова Людмила Миколаївна – зав. каф. туризму, д.т.н., професор.

11. Береговський Василь Васильович – директор коледжу електронних приладів ІФНТУНГ.

12. Бережницька Уляна Богданівна – зав. каф. прикладної економіки, к.е.н., доцент.

13. Білоцький Олександр Вікторович – голова профкому університету.

14. Бурак Костянтин Омелянович – зав. каф. геодезії та землеустрою, д.т.н., професор.

15. Вінтоняк Олег Васильович – зав. каф. фізичного виховання та спорту, к.фіз.вих., доцент.

16. Витязь Олег Юлійович – директор навчально-наукового інституту нафтогазової інженерії,  к.т.н., доцент.

17. Галущак Мар’ян Олексійович – зав. каф. фізики, д.ф.-м.н., професор.

18. Горбійчук Михайло Іванович – в.о. зав. каф. автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих  технологій, д.т.н., професор.

19. Гривнак Богдан Любомирович – доцент каф. суспільних наук, к.філос.н.

20. Дербеньова Лідія Вікторівна – зав. каф. документознавства та інформаційної діяльності,  д.філол.н., професор.

21. Джура Олександр Дмитрович – директор Бурштинського енергетичного коледжу  ІФНТУНГ, д.філос.н., професор.

22. Дзвінчук Дмитро Іванович – директор інституту гуманітарної підготовки та державного  управління, д.філос.н., професор.

23. Дзьоба Олег Григорович – директор інституту економіки та менеджменту, д.е.н.,  професор.

24. Дівнич Анна Ярославівна – помічник ректора, директор господарського комплексу.

25. Заміховський Леонід Михайлович – зав. каф. інформаційно- телекомунікаційних  технологій та систем, д.т.н., професор.

26. Кафка Софія Михайлівна – зав. каф. обліку та оподаткування, д.е.н., доцент.

27. Кісь Святослав Ярославович – директор інституту післядипломної освіти, д.е.н., професор

28. Когут Оксана Володимирівна – зав. каф. філології та перекладу, д.філол.н., професор.

29. Козак Федір Васильович – радник ректора, к.т.н., професор.

30. Кондрат Олександр Романович – зав. каф. видобування нафти і газу, д.т.н., професор.

31. Костишин Володимир Степанович – зав. каф. електроенергетики, електротехніки та  електромеханіки, д.т.н., професор.

32. Кузь Галина Михайлівна – зав. господарством господарського комплексу.

33. Лукомська Зоряна Володимирівна – зав. каф. архітектури та містобудування, д.арх.,  доцент.

34. Лютак Ігор Зіновійович – директор інституту інформаційних технологій, д.т.н., професор.

35. Мазур Мирослав Павлович – директор інституту архітектури, будівництва та енергетики,  к.ф.-м.н., доцент.

36. Міщук Богдан Михайлович – голова ради молодих вчених, к.т.н., доцент.

37. Мойсишин Василь Михайлович – зав. каф. вищої математики, д.т.н., професор.

38. Озарко Іванна Іванівна – зав. каф. англійської мови, к.філол.н., доцент.

39. Олійник Андрій Петрович – зав. каф. прикладної математики, д.т.н., професор.

40. Омельченко Валерій Григорович – директор інституту природничих наук та туризму,  к.т.н., доцент.

41. Палійчук Олександра Володимирівна – помічник ректора, к.т.н., доцент.

42. Панчук Віталій Георгійович – зав. каф. комп’ютеризованого машинобудівного  виробництва, д.т.н., професор.

43. Перевозова Ірина Володимирівна – зав. каф. підприємництва та маркетингу, д.е.н.,  доцент.

44. Погребняк Володимир Григорович – зав. каф. технологій захисту навколишнього  середовища та охорони праці, д.т.н., професор.

45. Полянська Алла Степанівна – зав. каф. менеджменту та адміністрування, д.е.н.,  професор.

46. Попович Василь Ярославович – зав. каф. технічної механіки, к.т.н.

47. Пуйда Роман Богданович – директор науково-технічної бібліотеки, к.і.н., доцент.

48. Райтер Петро Миколайович – зав. каф. енергетичного менеджменту та технічної  діагностики, д.т.н., професор.

49. Романишин Любомир Іванович – директор інституту інженерної механіки, к.т.н., доцент.

50. Середюк Орест Євгенович – зав. каф. метрології та інформаційно-вимірювальної техніки,  д.т.н., професор.

51. Сіроцінський Анатолій Антонович – начальник відділу охорони праці.

52. Станецький Андрій Ігорович – начальник каф. військової підготовки, к.т.н.

53. Стельмащук Надія Семенівна – головний бухгалтер.

54. Степанюк Василь Петрович – голова ради ветеранів, к.г.-м.н., професор.

55. Тершак Богдан Андрійович – директор науково-дослідного інституту нафтогазової  енергетики та екології, к.т.н., доцент.

56. Тимків Ганна Ярославівна – директор Калуського коледжу економіки, права та  інформаційних технологій ІФНТУНГ

57. Фадєєва Ірина Георгіївна – зав. каф. фінансів.

58. Федоришин Дмитро Дмитрович – зав. каф. нафтогазової геофізики, д.т.н., професор.

59. Федорович Ярослав Теодорович – зав. каф. нафтогазових машин та обладнання, к.т.н.,  доцент.

60. Фем’як Ярослав Михайлович – зав. каф. буріння свердловин, к.т.н., доцент.

61. Хомин Володимир Романович – зав. каф. загальної, інженерної геології та гідрогеології,  д.геол.н.,професор.

62. Чернова Оксана Тарасівна – в.о. зав. каф. газонафтопроводів та газонафтосховищ, к.т.н.,  доцент.

63. Чеховський Степан Андрійович – професор. каф. метрології та інформаційно- вимірювальної техніки, к.т.н., професор.

64. Шекета Василь Іванович – зав. каф. інженерії програмного забезпечення, д.т.н., доцент.

65. Шкіца Леся Євстахіївна – зав. каф. інженерної та комп’ютерної графіки, д.т.н., професор.

66. Шлапак Любомир Степанович -зав. каф. зварювання, д.т.н., професор.

67. Штанько Ярослав Володимирович – начальник навчального відділу, к.і.н., доцент.

68. Чигур Ігор Іванович – докторант.

69. Трощук Любомир Любомирович – аспірант.

70. Максим’юк Сергій Орестович – аспірант.

71. Сапіжак Ілона Богданівна – голова первинної організації профспілки студентів.

72. Коркін Владислав Віталійович – голова студентського парламенту, ст. Гр.-18-1к.

73. Грицак Роман Ігорович – заст. голови студентського парламенту, ст. Гр.-ЕТ-16-1.

74. Канюс Вікторія Миколаївна – заст. голови студентського парламенту, ст. Гр.-ІС-18-1.

75. Кривошей Ростислав Русланович - голова студентської ради, ст. Гр.-НІО-19-1.

76. Мандзюк Оксана Миколаївна – голова студентської ради, ст. Гр.-ФІЛ-19-2.

77. Миндюк Олег Михайлович – голова студентської ради, ст. Гр.-ЕТ-16-1.

78. Пеньківська Ірина Вікторівна – голова студентської ради, ст. Гр.-ПТ-17-1.

79. Рабинюк Христина Сергіївна – заст. голова студентської ради, ст. Гр.-АКС-18-1.

80. Селиванов Марко Сергійович – голова студентської ради, ст. Гр.-НІВ-18-2.

81. Яремак Руслан Тарасович – в.о. голови студентської ради, ст. Гр.-НЗ-18-1.

Склад Вченої ради сформований відповідно до наказів: № 265 від 30.10.2018 р., № 45

від 19.02.2019 р., № 251 від 30.09.2019 р., № 304 від 19.11.2019 р., № 339 від 21.12.2019 р.,

№ 340 від 21.12. 2019 р., № 31 від 17.02.2020 р., № 66 від 05.03.2020 р.