Тренажерний буровий центр

Тренажерний буровий центр

.

.

.
   
        У жовтні 2004 р. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) отримав міжнародну акредитацію, а відповідно і право на сертифікацію фахівців-буровиків за напрямом “Контроль стану свердловин. Керування свердловиною під час флюїдопроявів” згідно з вимогами найавторитетнішої за профілем організації  Міжнародного Форуму Свердловинного Контролю (International Well Control Forum – IWCF). 
.

Генеральний менеджер IWCF Міхаель Каммінс  

(з права) вручає перший акредитаційний сертифікат проректору з наукової роботи – Карпашу Олегу Михайловичу (з ліва)

   

       Необхідність міжнародної сертифікації для спеціалістів, які безпосередньо виконують бурові роботи та відповідають за їх проведення, зумовлена низкою чинників. Буріння свердловин на суші і на морі завжди призводить до порушення природної рівноваги у земних надрах. А оскільки умови пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння на нафтогазові поклади постійно ускладнюються, то розкриття невідомих горизонтів на різних глибинах збільшує ймовірність втрати гідростатичної рівноваги в системі “свердловина – пласт”, що є першопричиною виникнення флюїдопроявів. За такої ситуації недостатня кваліфікація основних виконавців та невиконання ними першочергових дій, а нерідко і паніка можуть призвести до виникнення відкритого нафтогазового фонтану. Якщо і вдається уникнути при цьому людських жертв, то погіршення екологічної ситуації на навколишній території та значні матеріальні затрати є неминучими. Власне, ці обставини і спонукали міжнародні організації за допомогою сертифікації персоналу бурових компаній вирішувати питання протифонтанної безпеки під час буріння свердловин у різних країнах світу.

      Із метою запровадження для спецiалiстiв бурових підприємств України нових освітянських послуг у нафтогазовій галузі за міжнародними стандартами, що відповідають вимогам ISO, в університеті при Інституті післядипломної освіти (ІПО) був створений тренажерний буровий центр.

   
Навчальна група з ПАТ «Укртрансгаз» після прочитаних лекцій проходить самопідготовку в мультимедійній аудиторії тренажерного бурового центру .
   

       У цьому новому структурному підрозділі головне місце займає найсучасніший повномасштабний тренажер-імітатор DRILLSIM 5000, призначений для моделювання і виконання технологічних операцій під час буріння свердловин у різних умовах, а також для навчання та контролю знань персоналу з буріння й керування свердловинами у випадку флюїдопроявів.

       Тренажер-імітатор DRILLSIM 5000 укомплектований максимально необхідним імітуючим обладнанням, що реально відповідає пультам керування усього бурового устаткування.

. Основний блок керування тренажера-імітатора DRILLSIM 5000
Робоче місце викладача інструктора для маніпулювання параметрами практичних вправ на тренажері-імітаторі DRILLSIM 5000 .
   

      Програмне забезпечення тренажера-імітатора дає змогу викладачеві повністю контролювати всі дії слухачів під час виконання ними практичних вправ із різних технологічних операцій. Викладач-інструктор може маніпулювати параметрами практичних вправ на тренажері як на початковому етапі, так і під час їх виконання. Миттєва зміна умов буріння чи параметрів конкретної технологічної операції забезпечує можливість створення екстремальних ситуацій у процесі навчання. Це вимагає від слухачів оперативної реакції на зміну технологічної ситуації та дає можливість їм побачити результати своїх дій так, якби вони були виконані в реальних умовах.

     Навчальний процес із кандидатами на міжнародний сертифікат IWCF здійснюється за трирівневою системою: теоретичний курс, відпрацювання практичних навиків на тренажері та випускний кваліфікаційний іспит. Тож першочерговим завданням тренажерного бурового центру є забезпечення спеціалістів, які займаються бурінням свердловин, відповідним рівнем теоретичних знань і практичних навиків для запобігання флюїдопроявів та керування свердловиною у випадку їх виникнення. Після виконання навчальної програми кандидати на міжнародну сертифікацію здають кваліфікаційні іспити, результати яких є підставою для отримання міжнародного сертифіката. Слід зазначити: для нафтогазових компаній, що ведуть бурові роботи у різних країнах світу, наявність у працівників сертифікату третього або четвертого рівня є обов’язковою.

      Навчаючись у тренажерному буровому центрі, кандидати на міжнародну сертифікацію мають реальну можливість перевірити свій теоретичний рівень та практично-фахову компетенцію у стресових ситуаціях. Такий метод навчання передбачений міжнародними вимогами і повністю себе виправдовує, оскільки розвиває логічне мислення та надає професійної впевненості завдяки майстерності виконання робіт в екстремальних умовах, що імітуються на тренажері, але можуть статися щомиті в реальній обстановці під час буріння свердловин. Таким чином, навчання в тренажерному буровому центрі та сертифікація майстрів бурової справи робить їх конкурентоспроможними на міжнародних ринках праці, що відкриває доступ вітчизняної нафтогазової галузі до вигідних і тривалих міжнародних контрактів. Застосування новітніх навчальних технологій на основі унікального імітаційного обладнання для фахівців, які зайняті бурінням свердловин, забезпечує високу якість знань та зростання авторитету нафтогазової галузі у міжнародному співтоваристві.

.