Разова спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.014

Загальне фото

                                            Разова спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.014

Створена відповідно до наказу МОН України № 494 від 30.04.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Савчук Світлани Віталіївни, представленої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 – Управління та адміністрування за спеціальністю 073 – Менеджмент. Назва дисертаційної роботи: «Удосконалення системи управління на енергетичних підприємствах в умовах цифрової економіки».

Науковий керівник здобувача: доктор економічних наук, професор Полянська Алла Степанівна, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Склад ради:

Голова ради: доктор економічних наук, професор Дзьоба Олег Григорович, заступник директора Інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Рецензенти:

доктор економічних наук, професор Гораль Ліліана Тарасівна, директор Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

доктор економічних наук, професор Перевозова Ірина Володимирівна, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Опоненти:

доктор економічних наук, професор Назарова Галина Валентинівна, завідувач кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

доктор економічних наук, професор Шпак Нестор Омелянович, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Контакти Голови ради: тел. 066-828-51-85

Дата захисту: 17.06.2021 р. об 11.30.

Захист відбудеться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, конференц-зал науково-технічної бібліотеки.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Повідомлення про захист

Висновок про наукову новизну

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Дисертація

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

 

Новини