Сертифікати

Додаткова інформація

Абревіатуру ISO (ІСО) давно сприймають як синонім гарантії високої якості. Однак споживач не завжди обізнаний про переваги продукції підприємства, що сертифіковане за стандартами ISO.

ISO – це абревіатура, яка походить від англомовної назви Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization). Міжнародна організація зі стандартизації розробляє стандарти, дотримання яких гарантує, що продукти та послуги є безпечними, надійними й якісними, а виробничі процеси побудовано на використанні максимально ефективних ресурсів із мінімальним впливом на навколишнє середовище. Стандарти ISO розроблені для різноманітних сфер, серед яких: управління якістю, екологічна безпека, енергетичний менеджмент та ін.

Більшість стандартів ISO використовуються у багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні. Українська національна версія стандартів називається ДСТУ ISO.

Чому стандарти ISO важливі для споживачів?

Cертифікат ISO  – це підтвердження того, що системи менеджменту якості на даному підприємстві впроваджені та застосовуються згідно  з зазначеними стандартами.

Що ховається за цифрами?

ДСТУ ISO 9001:2015  – це документ, який засвідчує, що компанія, яка отримала його, не суперечить загальноприйнятим міжнародним вимогам і правилам «Системи менеджменту якості».

Сертифікації по ДСТУ ISO 9001:2015 підлягає все виробництво, а не окрема продукція.

Цей документ засвідчує, що послуги у сфері вищої освіти, наукового досліджування та експериментального розробляння, які надаються в ІФНТУНГ, відповідають вимогам ДСТУ ISO 9001:2015. Сертифікат на систему управління якістю також гарантує, що всі процеси в університеті є керованими і перебувають під контролем керівництва.

Найчастіше в Україні сертифікат ISO 9001 необхідний для участі у тендерах.

ISO 9001:2015 – це система управління якістю, сертифікація за якою гарантує, що підприємство може випускати продукцію на стабільному рівні якості та постійно його підвищувати. В Україні аналогом цього стандарту є ДСТУ ISO 9001:2015. Робота за принципами ISO 9001 означає, що компанія контролює якість на виробництві. Це мінімізує ризик отримання продукції невідповідної якості та перетворює роботу з поліпшення якості на фундамент виробничого процесу.

Серед основних переваг впровадження системи управління якістю є:

  • підвищення якості надання освітніх послуг, поінформованості про це та врахування потреб і очікувань замовників та споживачів;

  • впорядкування і регламентування (виконання послідовності дій відповідно до затверджених процедур) діяльності;

  • можливість підвищення рівня внутрішнього документообігу, чіткішого розподілу повноважень, завдань та відповідальності через прописування процесів і управління ними;

  • раціональне та ефективне використання ресурсів, особливо людських;

СУЯ є дієвим механізмом укріплення конкурентоздатності університету.