Склад Ради молодих вчених ІФНТУНГ

Додаткова інформація

   1. Яцишин Теодозія Михайлівна, доктор технічних наук, професор кафедри технологій захисту навколишнього середовища інституту природничих наук і туризму, голова ради;
   2. Слабінога Мар’ян Остапович, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж, заступник директора інституту інформаційних технологій, заступник голови ради;
   3. Витвицький Василь Степанович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної та комп'ютерної графіки інституту інженерної механіки, секретар ради;
   4. Красій Марія Омелянівна, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри публічного управління  та адміністрування, інституту гуманітарної підготовки та державного управління.
   5. Опар Наталія Василівна к. н. держ. упр., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності інституту гуманітарної підготовки та державного управління.
   6. Руско Надія Михайлівна, кандидатка філософських наук, доцентка кафедри суспільних наук, інституту гуманітарної підготовки та державного управління.
   7. Савчук Світлана Віталіївна, доктор філософії, ас. кафедри менеджменту і адміністрування, інституту економіки та менеджменту. 
   8. Ставнича Наталія Ігорівна, доктор філософії, ас. кафедри менеджменту і адміністрування, інституту економіки та менеджменту.
   9 Гринюк Оксана Іванівна, кандидат економічних наук, доц. кафедри фінансів, інституту економіки та менеджменту. 
   10. Глібовицька Наталя Ігорівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології інституту природничих наук і туризму; 
   11 Артим Інна Володимирівна, кандидат геологічних наук, доцент кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ інституту природничих наук і туризму;
   12. Голубчак Катерина Тарасівна, кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури та містобудування інституту архітектури, будівництва та енергетики; 
   13. Кухтар Денис Васильович, к. т. н., доцент кафедри землевпорядкування та кадастру інституту архітектури, будівництва та енергетики; 
   14 Романюк Володимир Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії та землеустрою інституту архітектури, будівництва та енергетики;
   15. Цих Віталій Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики інституту інформаційних технологій;
   16. Сорока Назарій-Андрій Юрійович, аспірант кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики інституту інформаційних технологій; 
   17. Романишин Тарас Любомирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри нафтогазового обладнання інституту інженерної механіки;
   18. Слабий Орест Олегович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної механіки інституту інженерної механіки;
   19. Романів Микола Миколайович, аспірант кафедри комп'ютеризованого машинобудування інституту інженерної механіки;
   20. Паневник Денис Олександрович, доктор філософії, доцент кафедри нафтогазових машин та обладнання інституту інженерної механіки;
   21 Юрич Лідія Романівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри буріння свердловин інституту нафтогазової інженерії;
   22. Хайдарова Лілія Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри видобування нафти і газу інституту нафтогазової інженерії;
   23. Грицанчук Андрій Валентинович, кандидат технічних наук, доцент кафедри видобування нафти і газу інституту нафтогазової інженерії.