6. Саморозвиток

Додаткова інформація

Посилання на cамоактуализаційний тест САТ 

https://psytests.org/shostrom/sat-run.html

 

Саморозвиток особистості можна розглядати як інтеграцію соціального і особистісного, зовнішніх і внутрішніх чинників, мета взаємодії яких полягає у поступовому, вільному сходженні людини до ідеалу. Саморозвиток - це розгортання власної індивідуальності шляхом ненасильницького-поєднання бажаного і потрібного.