Підготовче відділення ІФНТУНГ

Додаткова інформація

 

   Підготовче відділення є структурним навчальним та науково-методичним підрозділом Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, який разом з іншими підрозділами університету здійснює професійну орієнтацію, підвищення рівня базових знань і підготовку громадян України для вступу.

   Довузівська підготовка в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу бере свої витоки з 1969 року, коли було створено підготовче відділення для осіб, яке готувало до вступу в університет молодих людей з виробничим стажем та демобілізованих з лав армії. Його завідувачами у різні роки були доцент І. Іванов (1969-1971), професор В. Твердохліб (1972-1992), доцент Надія Будуйкевич (1992-1994). У 1994 році на базі підготовчого відділення було створено факультет довузівської підготовки, а підготовче відділення стало його складовою частиною. Першим деканом факультету став доцент Ярослав Василишин. Тривалий час очолював факультет доцент Василь Сенчішак. У 2009 році, після запровадження обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання для вступників, факультет було реорганізовано у підготовче відділення.

  На даний час відділення очолює Тетяна Мазур  - доктор філософії, доцент кафедри загальної та прикладної фізики. 

  На підготовчому відділенні працюють викладачі нашого університету, досвідчені фахівці та справжні знавці свого предмету.  

  Приємно відзначити, що викладач математики доцент Володимир Тирлич працює на підготовчому відділенні вже понад 30 років і за цей час підготував не одне покоління студентів ІФНТУНГ та інших закладів вищої освіти.

   В даний час метою навчання на підготовчому відділенні є систематизація та впорядкування знань випускників, поглиблене вивчення окремих аспектів загальноосвітніх предметів, знання яких необхідні для складання зовнішнього незалежного оцінювання (національного мультипредметного тесту) та  подальшого навчання у закладах вищої освіти.