Загальна інформація

 

Підготовче відділення для іноземних громадян (ПВІГ) забезпечує безпосереднє виконання таких завдань:

- прийом документів іноземних громадян для навчання на ПВIГ та оформлення договорів про надання освітніх послуг;

- формування списків навчальних груп і розробка графіків навчального процесу для кожної окремої групи;

- контроль за виконанням викладачами робочих програм з відповідних навчальних дисциплін;

- розробка навчально-методичного забезпечення дисциплін, передбачених навчальними планами ПВІГ;

- організація та проведення підсумкової атестації слухачів ПВІГ, видача іноземним громадянам документів про закінчення ПВІГ.