ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ТА ЇХ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Додаткова інформація: Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Освітньо-професійна програма вищої освіти першого рівня " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" орієнтована на актуальні напрями, що можуть визначити майбутню кар'єру в проєктуванні, монтажі та експлуатації електроенергетичних, електротехнічних, та електромеханічних об’єктів.

Програма включає широкий спектр дисциплін, які забезпечують фахову універсальність випускників. Для того, щоб забезпечити можливість студентам вибирати навчальні предмети та формувати індивідуальну освітню траєкторію, освітні компоненти поділені на обов'язкові (нормативні) та вибіркові. Нормативні компоненти забезпечують загальні та фахові компетентності програми і включають цикли загальної та професійної підготовки відповідно.

У вибірковій частині кожен студент має можливість обрати один із 3 вибіркових блоків дисциплін із кафедрального каталогу та 8 дисциплін із загальноуніверситетського каталогу. 

Перелік компонент освітньої програми

 

№ з/п

 

Назва навчальної дисципліни

Робоча програма

Навчально-методичний комплекс

Обов’язкова частина

Цикл 1. Дисципліни загальної підготовки

ЗП.01

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

переглянути

відкрити

ЗП.02

Ділова українська мова

переглянути

відкрити

ЗП.03

Історія України та української культури

переглянути

відкрити

ЗП.04

Правознавство

переглянути

відкрити

ЗП.05

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

переглянути

відкрити

ЗП.06

Інженерна та комп'ютерна графіка

переглянути

відкрити

Цикл 2. - Дисципліни професійної підготовки

ПН.01

Вища   математика

переглянути

відкрити

ПН.02

Фізика

переглянути

відкрити

ПН.03

Обчислювальна техніка та САПР в енергетиці

переглянути

відкрити

ПН.04

Технічна механіка

переглянути

відкрити

ПП.01

Вступ до електричної інженерії

переглянути

відкрити

ПП.02

Електротехнічні матеріали

переглянути

відкрити

ПП.03

Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії

переглянути

відкрити

ПП.04

Електробезпека

переглянути

відкрити

ПП.05

Основи ефективності електротехнічних комплексів

переглянути

відкрити

ПП.06

Силова напівпровідникова техніка

переглянути

відкрити

ПП.07

Теорія електричних та магнітних кіл

переглянути

відкрити

ПП.08

Теорія електромагнітного поля

переглянути

відкрити

ПП.09

Основи електричних вимірювань та метрології

переглянути

відкрити

ПП.10

Електричні апарати

переглянути

відкрити

ПП.11

Електротермічні установки

переглянути

відкрити

ПП.12

Електричні машини. 

переглянути

відкрити

ПП.13

Електроосвітлювальні установки

переглянути

відкрити

ПП.14

Математичне моделювання в електроенергетиці

переглянути

відкрити

ПП.15

Електричні системи та мережі

переглянути

відкрити

ПП.16

Основи електроприводу

переглянути

відкрити

ПП.17

Основи науково-дослідної роботи

переглянути

відкрити

ПП.18

Перехідні процеси в системах електропостачання

переглянути

відкрити

ПП.19

Електрична частина станцій та підстанцій. 

переглянути

відкрити

ПП.20

Математичні задачі енергетики

переглянути

відкрити

ПП.21

Техніка високих напруг

переглянути

відкрити

ПП.22

Основи релейного захисту та автоматики

переглянути

відкрити

ПП.23

Основи монтажу та експлуатації електрообладнання

переглянути

відкрити

ПП.24

Основи електропостачання підприємств

переглянути

відкрити

ПП.25

Навчальна практика

переглянути

відкрити

ПП.26

Виробнича практика

переглянути

відкрити

ПП.27

Переддипломна практика

переглянути

відкрити

ПП.28

Дипломне проєктування

переглянути

відкрити

Вибіркова частина

Цикл 1 – Вибіркові дисципліни із кафедрального/інститутського каталогу

Вибірковий блок 1.1 - Електропостачання

ПО 1.01

Проєктування штучного освітлення приміщень

переглянути

відкрити

ПО 1.02

Споживачі електроенергії

переглянути

відкрити

ПО 1.03

Проєктування електричних мереж

переглянути

відкрити

ПО 1.04

 

Контроль і моніторинг якості електроенергії

переглянути

відкрити

ПО 1.05

Ремонт та технічна експлуатація підстанцій та ліній електричних мереж

переглянути

відкрити

ПО 1.06

Проєктування електричної частини станцій та підстанцій. 

переглянути

відкрити

ПО 1.07

Алгоритмізація оптимізаційних задач енергетики

переглянути

відкрити

ПО 1.08

Релейний захист та автоматика систем  електропостачання

переглянути

відкрити

ПО 1.09

Експлуатація та  монтаж електрообладнання сонячних електростанцій

переглянути

відкрити

Вибірковий блок 1.2 - Електромеханіка

ПО 2.01

Проєктування електричних машин. 

переглянути

відкрити

ПО2.02

Теорія автоматичного керування електроприводом

переглянути

відкрити

ПО2.03

Проєктування елекроприводу

переглянути

відкрити

ПО 2.04

 

Мікропроцесорні системи керування електроприводами

переглянути

відкрити

ПО 2.05

Електромеханічні перехідні процеси

переглянути

відкрити

ПО 2.06

Основи електрифікації технологічних комплексів НГП

переглянути

відкрити

ПО 2.07

Електропривод транспортних засобів

переглянути

відкрити

ПО 2.08

Релейний захисту та автоматика електромеханічних комплексів

переглянути

відкрити

ПО 2.09

Електрообладнання вітрових електростанцій

переглянути

відкрити

Вибірковий блок 1.3 - Електротехнології

ПО 3.01

Проєктування електроосвітлювальних установок

переглянути

відкрити

ПО 3.02

Зварювальні джерела живлення

переглянути

відкрити

ПО 3.03

Проєктування мереж транспортування електроенергії

переглянути

відкрити

ПО 3.04

Електротехнологічні установки спеціального призначення

переглянути

відкрити

ПО 3.05

Стійкість електроенергетичних систем

переглянути

відкрити

ПО 3.06

Системи керування технологічними процесами  в електроенергетиці

переглянути

відкрити

ПО 3.07

Проєктування систем електрообігріву і кондиціювання приміщень

переглянути

відкрити

ПО 3.08

Системи безперебійного живлення і мережеві стабілізатори

переглянути

відкрити

ПО 3.09

Електрообладнання сонячних електростанцій

переглянути

відкрити

Цикл 2 - Вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу

 

Вибірковий блок загальних компетентностей

переглянути

 

 

Вибірковий блок загальних фахових компетентностей 

переглянути