09. Методичні рекомендації

Додаткова інформація

 

Методичні рекомендації щодо підготовки навчальних планів (у новій редакції від 03 січня 2024 р.)

Додаток 1 до "Методичних рекомендацій щодо підготовки навчальних планів" - зі змінами від 01.05.2023 р.

Додаток 2 до "Методичних рекомендацій щодо підготовки навчальних планів"

Порядок розроблення, впровадження, моніторингу, періодичного перегляду та закриття освітніх програм - ДОДАТОК до наказу ректора № 240 від 30.08.2023 (затверджений рішенням Вченої ради ІФНТУНГ від 30.08.2023)

Бланк академічної довідки та рекомендації щодо заповнення (в редакції від 8 лютого 2017 р.)

Рекомендований перелік питань комплексної перевірки кафедр університету

Методичні рекомендації щодо використання мультимедійних презентацій у навчальному процесі

Методичні рекомендації щодо вільного вибору студентами вибіркових дисциплін (редакція від 09.03.2017)

Проекти стандартів вищої освіти

Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу. 

(методичні рекомендації для впровадження курсу «Основи академічного письма», які було розроблено викладачкою Національного університету «Києво-Могилянська академія» та співробітницею Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні).

Мова Українська