Науковий полігон

 

Науковий полігон НДЛНГІ ІФНТУНГ створений на базі нафтових свердловин старого фонду у відповідності до наданого Державною службою геології та надр України ІФНТУНГ спеціального дозволу на користування надрами від 21 лютого 2018 року (наказ від 15.11.2017 № 509) та розташований у межах Долинського нафтопромислового району (свердловини №1-Смолянська, №61-Північна Долина, №152-Північна Долина, №81-Вигода-Витвиця, №64-Долина).

 

Основними нормативно-правовими актами, якими керується науковий полігон у своїй діяльності є:

- постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

- статут університету;

- нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України;

- нормативно-правові акти Міністерства екології та природних ресурсів України;

- накази і розпорядження ректора університету;

- спеціальний дозвіл на користування надрами від 21 лютого 2018 року;

- угода між університетом та Державною службою геології та надр України № 6257 від 21 лютого 2018 року про умови користування надрами з метою створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);

- нормативно-правові акти Державної служби геології та надр України.

Основною метою створення і діяльності наукового полігону є:

- апробація результатів науково-дослідних робіт;

- проведення окремих видів навчальної роботи, ознайомчих і виробничих практик для студентів на нафтогазовидобувних об'єктах.

Науковий полігон як складова частина навчально-дослідницької лабораторії інституту нафтогазової інженерії забезпечує:

- проведення апробації техніко-технологічного забезпечення процесів для спорудження, ремонту і відновлення нафтогазових свердловин, яке створене в результаті науково-дослідницької роботи науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів університету;

- проведення апробації техніко-технологічного забезпечення процесів для інтенсифікації припливу і оптимізації процесу вуглеводневилучення, яке створене в результаті науково-дослідницької роботи науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів університету;

- виконання науково-дослідних робіт з оцінки впливу на довкілля старого фонду нафтогазових свердловин;

- виконання науково-дослідних робіт з визначення оптимальних підходів до відновлення і рекультивації земель на об'єктах нафтогазовидобутку;

- виконання науково-дослідних робіт з оцінки ступеня деградабельності, довговічності і надійності системи кріплення свердловин відпрацьованого фонду;

- виконання науково-дослідних робіт з оцінки геотермального потенціалу свердловин відпрацьованого фонду в Карпатському регіоні;

- проведення апробації техніко-технологічного забезпечення для дистанційного моніторингу за показниками і керування свердловинним устьовим обладнанням;

- проведення навчальних занять, ознайомчих і виробничих практик, курсів робітничих професій зі студентами нафтогазових спеціальностей.