01 Загальна інформація про дуальну форму здобуття освіти

 

У вересні 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти.

Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання:

 • усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх випускників;

 • подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом;

 • підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно - відмінних форм навчання;

 • посилення ролі роботодавців в системі підготовки фахівців від формування змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання;

 • підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання;

 • скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;

 • підвищення рівня конкурентоздатності випускників в умовах глобалізації та сприяння росту рівня зайнятості молоді.

  Позитивними показниками дуальної освіти є:

 • організація співпраці підприємств, бізнесу, соціальних партнерів;

 • розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості професійної освіти;

 • залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності (наставники, викладачі);

 • здійснення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх стандартів);

 • врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти.

  Впровадження дуальної форми освіти дозволяє студентам поєднувати навчання на стаціонарі та проходити практику (працювати) на підприємствах, здобуваючи практичний досвід роботи і на практиці освоювати отримані знання.

                             ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ (ДФЗО)

Інструментарій – це по крокова інструкція щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти (ДФЗО) для учасника процесу (напр. закладу освіти, здобувача чи роботодавця). Інструментарій містить також і посилання на нормативну базу, шаблони документів та кейси і практики впровадження ДФЗО.

TOOLKIT_DualEdu_zaklad osvity

TOOLKIT_DualEdu_company

TOOLKIT_DualEdu_zdobuvach

 

іконка ютюбаСерія коротких анімаційних фільмів про дуальну освіту:

Дуальна освіта для здобувачів: З чого почати?

Дуальна освіта: Відповіді на ключові питання

Дуальна освіта: Заклад освіти та компанія – як бути партнерами?

 

 

Що таке дуальна освіта?

1.1

123

4

5