Загальна інформація

Додаткова інформація

 У 2015 році (наказ № 115 "а" від 1.09.2015р.) було створено кафедру " Зварювання конструкцій та відновлення деталей машин " на базі двох кафедр: "Зварювання трубопроводів і конструкцій" та "Зносостійкості та відновлення деталей". Кафедру очолює доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної  премії в галузі науки і техніки Шлапак Любомир Степанович.

       Історія кафедри зносостійкості та відновлення деталей бере свій початок з 1968 р. з часу утворення в м. Івано-Франківську філіалу Львівського політехнічного інституту. Кафедра була організована доцентом, канд. техн. наук П.І. Мельником як кафедра “Технології металів і матеріалознавства”.

      У 1969-1974 р. кафедру очолював доцент, канд. техн. наук А.Р. Комаров. В цей період формується методична і матеріально-технічна база кафедри. Її працівники активно включилися в роботи по госпдоговірних тематиках. Коли з 1974 по 1978 р. кафедрою завідували доценти, канд. техн. наук А.А. Потапов і В.І. Шликов, вона за цей час підсилює свою матеріально-технічну базу. Виконуються дослідження процесів хіміко-термічної обробки деталей обладнання нафтової і машинобудівної галузей.

     З 1978 по 1987 кафедру очолював доцент, канд. техн. наук В.А. Тимошенко. За цей період значно розширюються учбові площі, організовуються лабораторії металографії і зварювання, зростає методичний і матеріально-технічний потенціал кафедри. Розробляються нові лабораторні роботи (пресування, прокатування, волочіння, отримання деталей з пластмас, методика вимірювання твердості гуми та інші). Поновлюється методичне забезпечення лабораторних робіт. Співробітниками кафедри продовжуються роботи по зміцненню деталей методами хіміко-термічної обробки.

    У 1987 р. кафедра “Технології металів і матеріалознавства” була об’єднана з кафедрою “Технології машинобудування”.

    З 1988 р. починається новий етап в розвитку кафедри. Вона одержує статус випускної з спеціальності «Обладнання і технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин і апаратів» і назву – кафедра “Зносостійкості та відновлення деталей машин”.

    У 1989 р. був проведений перший набір студентів на цю спеціальність, які в 1994 р. одержали дипломи зі спеціальності “Обладнання і технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин і апаратів”. В цей період (зав. кафедрою професор, докт. техн. наук П.І. Мельник і доцент, канд. техн. наук С.Й. Тараєвський) кафедра провела велику роботу по реорганізації, методичному забезпеченню і освоєнню нових дисциплін стосовно до нової спеціальності. Придбане нове обладнання, створені нові лабораторії з технології відновлення та зміцнення деталей.

   У 1995 р. кафедру очолив професор, докт. техн. наук Я.А. Криль. Кафедра отримала новий науковий напрямок – створення зносостійких матеріалів на основі надтвердих тугоплавких сполук.

   А в 1998 р. у зв’язку з переходом на триступеневу підготовку фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) спеціальність була перейменована і отримала назву “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій”. Згодом вона була перейменована на “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій”.

Крім підготовки фахівців вказаної спеціальності, кафедра обслуговує всі технічні спеціальності університету із загальнотехнічних дисциплін “Технологія конструкційних матеріалів” і “Матеріалознавство”.

    З метою поглиблення професійної орієнтації своїх випускників та подальшого удосконалення підготовки фахівців для потреб нафтогазової галузі Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (ІФНТУНГ) у 2005 році (наказ № 50 від 24.05.2005 р.) була створена кафедра “Зварювання трубопроводів і конструкцій” у складі факультету “Нафтогазопроводів” для підготовки інженерів-механіків за спеціальністю “Технологія та устаткування зварювання”

        Кафедру зварювання трубопроводів і конструкцій з часу створення у 2005 році очолює доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної  премії в галузі науки і техніки Шлапак Любомир Степанович.

        Перший випуск спеціалістів інженерів-механіків за напрямом підготовки “Зварювання” був у 2009 р.