Науково-дослідна робота студентів

Додаткова інформація

 

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, сприяє розширенню загального та професійного світогляду. Координуючим органом організації науково-дослідної роботи студентів є Рада молодих учених ІФНТУНГ.