Наукова діяльність викладачів кафедри

Додаткова інформація

У науковому плані кафедра тісно співпрацює з провідними підприємствами нафтогазового комплексу України, Росії, Туркменістану, Грузії: зокрема для забезпечення безпечної експлуатації трубопровідних систем розроблено технологію ремонту дефектних ділянок без припинення перекачування транспортованого продукту.

Для оцінки напружено-деформованого стану металу труб та зварних з’єднань розроблено нове покоління ультразвукових і електромагнітних вимірювачів з комп’ютерною обробкою даних, що не мають аналогів у нашій країні.

Для потреб буровидобувних підприємств у співпраці із фахівцями зварювального факультету НТУ КПІ та кафедрою Металургії і технології зварювального виробництва Приазовського технічного університету проводяться наукові дослідження ремонту та зміцнення замкових з’єднань та тіла бурильних труб.

Для транспортних підприємств ДК “Укртрансгаз” розроблено технологію підсилення тіла труби та зварних з’єднань на ділянках ненормативного зближення з будівлями і спорудами та складних ділянках траси з використанням композитних матеріалів.

Ще одним провідним напрямком наукової діяльності кафедри є розробка наукових основ зміцнення та відновлення деталей нафтогазового обладнання. В рамках цієї проблеми розробляються теми:

 • поверхневе зміцнення деталей;
 • зносостійкі керамічні та композиційні матеріали;
 • підвищення довговічності деталей нафтового обладнання.

 Кафедра проводить науково-дослідну роботу з держбюджетної тематики, веде підготовку аспірантів і пошукувачів. При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія зно-состійких керамічних та композиційних матеріалів, в якій ведуться дослідження по створенню нових зносостійких матеріалів і розробці технологій їх одержання. Розроблені зносостійкі керамічні матеріали для пар тертя, деталі і вузли з яких успішно експлуатуються в нафто-газовій та хімічній галузях (торцеві ущільнення, підшипники ковзання, сопла). Лабораторія виконує госпдоговірні роботи з підприємствами нафтогазової і хімічної галузей.

В 1999 р. при кафедрі організована міжкафедральна навчальна науково-дослідна лабораторія зварювання, відновлення та зміцнення деталей, на базі якої проводяться лабораторні роботи і технологічні практики. Крім участі в навчальному процесі лабораторія проводить госпдоговірні роботи по відновленню і зміцненню деталей машин і обладнання нафтогазової, хімічної та агропромислової галузей.

 В 2011 р. створена міжкафедральна навчально-наукова лабораторія “Триботехніка”. В лабораторії проводяться дослідження закономірностей формування трибологічних власти-востей нових конструкційних матеріалів та впливу мастильних речовин на процеси тертя та зношування. На базі лабораторії організований та проводиться  навчальний процес студентів і аспірантів (лабораторні заняття, практики, курсове та дипломне проектування, науково-дос-лідна робота студентів та виконання експериментальних частин дисертаційних робіт);

Підготовка фахівців ведеться при широкому використанні в учбовому процесі науково-дослідних робіт, в тому числі виконаних за участю студентів.

За останні роки проводилися роботи в рамках міжнародного проекту “Розробка високоміцних керамічних матеріалів для деформуючого інструменту” (США, Швеція, Канада). В 2000 р. виконано державне замовлення від Міністерства освіти і науки України по розробці технологічних аспектів виготовлення абразивоструменевих сопел з карбідів бору і кремнію.

За останні 5 років співробітники кафедри захистили 3 кандидатські дисертації.

Підготовлено та видано 1 монографію та 14 навчальних посібників, опубліковано понад 80 статей і отримано 18 патентів.

Керівництво та участь у держбюджетних науково-дослідних проектах.

1.Керівник наукової теми Шлапак Л.С.: Розробка експертного висновку щодо будівництва автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів) на ділянці км 17+379 - км 25+360 в Івано-Франківській області (обхід м. Болехів)     (46/2019) , початок –19.07.2019 р., закінчення – 30.10.2019 р.

2. Керівник наукової теми Шлапак Л.С.: Дослідження інженерно-геологічних властивостей бентонітових глин (93/2018) початок –11.04.2018 р., закінчення – 20.05.2018р.  № держреєстрації 0118U001398.

3. Керівник наукової теми Шлапак Л.С.: Розроблення дисперсно-зміцнених композитних покрить для деталей та інструментів, які експлуатуються в абразивних та агресивних середовищах. (Д-15-17-П). № держреєстрації 0117U004216 початок –01.01.2017 р., закінчення – 31.12.2018 р.

4. Керівник наукової теми Шлапак Л.С.: Контроль напружено-деформованого стану (НДС) трубопроводів обов'язки КС "Тарутине" у процесі експлуатації (8/2014) початок –10.02.2014 р., закінчення – 31.12.2015 р.

5. Керівник наукової теми Біщак Р.Т.: Виявлення масштабно-інваріантних закономірностей деформування металу для оцінювання технічного стану  магістральних трубопроводів (GP/F56/010-2014) початок –01.12.2014 р., закінчення – 31.12.2014р; № держреєстрації 0114U007094.

Книги

1. Ковалко М.П.  Трубопровідний транспорт газу / М.П.  Ковалко, В.Я. Грудз, Д.Ф. Тимків, Л.С. Шлапак, О.М.  Ковалко. – Київ: “Агенство з раціонального використання енергії та екології”, 2002. – 600 с.

2. Беккер М.В.  Ремонт мастральних трубопроводів під тиском / М.В.  Беккер, В.С. Бут, Р.М. Говдяк, М.М. Драгомирецький, В.М. Івасів, В.Б. Коток, А.С. Мандра, В.І. Махненко, Л.С. Шлапак . – Київ: “Кий”, 2008. – 240 с.

3.  Марущак П.О.  Розпорошена та локалізована пошкодженості теплостійких сталей / П.О. Марущак, Р.Т. Біщак, Д.Я. Баран. – Тернопіль: “Лібра Терра”, 2016. – 228 с.

Статті, що індексуються в наукометричній базі Scopus

 1. Matviienkiv O., Prysyazhnyuk P., Myndiuk V. Development of the zinc coating pipe connection technology with arc soldering method using. Eastern-European of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 81. № 3/5. Р. 51–54. (http://journals.uran.ua/eejet/article/view/70346/66779)
 2. Panchuk M., Matviienkiv O., Shlapak, L., Szkodo M., Kiełczynski W., Panchuk A. Quality increase for single-welded joints of thin-walled structures by means of simulation modelling. Rev. Metal. 2019. Vol. 55(4): P.158. https://doi.org/10.3989/revmetalm.158
 3. Ivanov P., Prysyazhnyuk P., Lutsak D., Matviienkiv O. Improvement of abrasion resistance of production equipment Wear parts by hardfacing with flux-cored wires containing boron carbide/metal powder reaction mixtures. Management Systems In Production Engineering. Vol. 28, Issue 3, pp. 178-183. DOI 10.2478/mspe-2020-0026.
 4. М.О. Пінчук, М.П. Гадзира, І.Д. Гнилиця. Особливості синтезу карбіду хрому з використанням різних форм вуглецю // Порошковая металлургия. - 2017. - № 9/10. – С. 34-39.
 5. M. Panchuk, S. Kryshtopa, A. Panchuk, L. Kryshtopa, B. Dolishnii, I. Mandryk, A. Sladkowski, Perspectives for Torrefaction Technology Development and Using in Ukraine, Inter J Ener Clean Env. 20 (2019) 113–134. DOI: https://doi.org/10.1615/InterJEnerCleanEnv.2019026643
 6. Kryshtopa, S. and  Panchuk, M. and Kozak, F. and Dolishnii, B. and Mykytii, I. and Hnyp, M. and Skalatska, О.(2018) Fuel ekonomi raising of alternative fuel converted diesel engines. Easten-european journal of enterprprise technologies.    Vol. 4. No.8 (94).  Р. 6-13.
 7. Kryshtopa, S. and Panchuk, M. and Dolishnii, B. and Kryshtopa, L. and Hnyp, M. & Skalatska, О. (2018) Research into emissions of nitrogen oxides when converti the diesel engines to alternative fuels. Easten-european journal of enterprprise technologies. Vol. 1. No.10 (91).  р.р. 16-22. DOI:10.15587/1729-4061.2018.124045.
 8. Panchuk, M. and Kryshtopa, S. and Shlapak L. and Kryshtopa, L. and  Panchuk, A. and Yarovyi V. and Sladkovskyi A. (2017) Main trend of biofuls Production in Ukraine. Transport Problems. Vol. 12. No. 4.  P. 95-103. doi:10.20858/tp.2017.12.4.2.
 9. M. Panchuk, S. Kryshtopa,A. Sladkowski A., L. Kryshtopa, N. Klochko, T. Romanushyn, A. Panchuk, I. Mandryk  Efficiency of production of motor biofuls for water and land transport.  Naše more.— 2019. — Vol. 66, No. 3. Рр. 6-12.
 10. Kryshtopa, S.,Kozhevnykov, A, Panchuk, M., Kryshtopa, L. Influence of triboelectric processes on friction characteristics of brake units of technological transport. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2018, (3), pp. 87-93.
 11. Kryshtopa, S. I, Prun’ko, I.B, Dolishnii, B.V., Panchuk M.V. Bogatchuk, I.M., Mel’nyk, V.M. Regularities of Wear of Metal-Polymer Friction Couples Under the Influence of Tribocurrents. Materials Science, 2019, 55(2), pp. 187-194.
 12. Chausov M., Maruschak P., Zasimchuk E., Pypypenko A., Bishchak R., Burda I. About Physical Aspects of Increasing Durability of Aluminum Alloys Due to Impact-Oscillatory Loading// Materials. – 2019. – Vol. 12 (17). – P. 2720-2736. doi:10.3390/ma12172720. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6747598/
 13. Hutsaylyuk V., Maruschak P., Konovalenko I., Panin S., Bishchak R., Chausov M., Mechanical Properties of Gas Main Steels after Long-Term Operation and Peculiarities of Their Fracture Surface Morphology // Materials. – 2019. – Vol. 12 (3). – P. 491-501.
 14. Maruschak, P., Panin, S., Chausov, M., Bishchak, R., Polyvana, U. Effect of long-term operation on steels of main gas pipeline: Structural and mechanical degradation // Journal of King Saud University. – 2018. – Vol. 30 (4). – P. 363-367.
 15. Maruschak P., Poberezhnyi L., Prentkovskis O., Bishchak R., Sorochak A., Baran D.  Physical and Mechanical Aspects of Corrosion Damage of Distribution Gas Pipelines After Long-Term Operation // Journal of Failure and Prevention. – 2018. – Vol. 18 (3). – P. 562-567.
 16. P.O. Maruschak, R.T. Bishchak, O.V. Maruschak, S.V. Panin Structural degradation of the welded joint of the gas main after a long-term operation in sub-acid soil //  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2018. – Vol. 115 (3) . – P. 2-6.
 17. P.O. Maruschak, R.T. Bishchak, O.V. Maruschak, D. Draganovska, A. Pylypenko  Condition evaluation of steel X65 in one of the sections of “Soyuz” gas main after long-term operation //  Koroze a Ochrana Materialu. – 2018. – Vol. 62 (3) . – P. 78-82.
 18.   S. Panin, P. Maruschak, I.Vlasov , D. Moiseenko, F.Berto, R. Bishchak, A. Vinogradov The role of notch tip shape and radius on deformation mechanisms of 12Cr1MoV steel under impact loading. Part 1. Energy parameters of fracture // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. – 2017. –  Vol.  40 (4) , P.586-597.
 19. P. Maruschak, R. Bishchak, L. Shlapak, S. Panin Reasons for crack nucleation in welded joints of main gas-pipelines after a long-term operation // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2017. – Vol. 177 (1).
 20. P. Maruschak, S. Panin, М. Chausov, R. Bishchak, U. Polyvana Effect of long-term operation on steels of main gas pipeline. Reduction of static fracture toughness // Journal of Natural Gas Science and Engineering. – 2017. – Vol. 38, P.182-186.
 21. S. Panin, P. Maruschak, I. Vlasov, D. Moiseenko, P. Maksimov, F. Berto, R. Bishchak, A. Vinogradov The role of notch tip shape and radius on deformation mechanisms of 12Cr1MoV steel under impact loading. Part 2. Influence of strain localization on fracture and numeric simulations // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures . – 2017. – Vol. 38,  P.1-16.
 22. P. Maruschak, S. Panin, F.Stachowicz, I. Danyliuk, I. Vlasov, R. Bishchak  Structural levels of fatigue failure and damage estimation in 17Mn1Si steel on the basis of multilevel approach of physical mesomechanics  // Acta  Mechanica. – 2016. –  Vol. 227(1). – P. 151-157.
 23. Maruschak P., Prentkovskis O., Bishchak R. Defectiveness of external and internal surfaces of the main oil and gas pipelines after long-term operation  // Journal of Civil Engineering and Management. – 2016.  –  Vol. 22(2). – P. 279-285.
 24. S. V. Panin, I. V. Vlasov, P. O. Maruschak, D. D. Moiseenko, F. Berto, A. Vinogradov, and R. T. Bischak Influence of notch shape on deformation mechanisms and energy parameters of fracture of 12Cr1MoV steel under impact loading // AIP Conference Proceedings. – 2016.  –  Vol. 1783. DOI: 10.1063/1.4966477
 25. S. V. Panin, I. V. Vlasov, P. O. Maruschak, D. D. Moiseenko, F. Berto, A. Vinogradov, R. T. Bischak, and P. V. Maksimov Influence of strain localization on deformation mechanisms and fracture of 12Cr1MoV steel with various notch shape under impact loading Citation: AIP Conference Proceedings 1783, 020182 (2016); doi: 10.1063/1.4966476
 26. Maruschak P., Bishchak R., Prentkovskis O., Poberezhnyi L., Danyliuk I., Garbinčius G. Peculiarities of the static and dynamic failure mechanism of long-term exploited gas pipeline steel // Advances in Mechanical Engineering. – 2016.  –  Vol. 8(4). – P. 1- 8.
 27. Maruschak P.O., Sorochak A.P., Vuherer T., Prentkovskis O., Yasniy O.P., Bishchak R.T. Impact toughness and deformation parameters of fracture of railway axle material // Arabian Journal for Science and Engineering. – 2016.  –  Vol. 41(5). – P. 1647- 1655.
 28. S. V. Panin,P. O. Maruschak,I. V. Vlasov,D. D. Moiseenko, F. Berto,R. T. Bishchak, A. Vinogradov The role of notch tip shape and radius on deformation mechanisms of 12Cr1MoV steel under impact loading. Part 1. Energy parameters of fracture // Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. – 2016. –  Vol. 19(5). – P. 118-124.
 29. P. O. MaruschakI. M. DanyliukT. VuhererR. T. Bishchak Impact strength of main gas pipeline steel after prolonged operation // Metallurgist. - 2015. - Vol. 59 (3). -  P. 324-329.
 30. P.O. MaruschakS.V. Panin , I.V. VlasovU.V. PolivanayaR.T. Bishchak Impact toughness of 17MnSi pipeline steel without and after modification by ultrasonic surface impact treatment  // Procedia Engineering. – 2015.  –  Vol. 113. – P. 525-529.  
 31. P. Maruschak, S. Panin, I. Danyliuk, L. Poberezhnyi, T. Pyrig, R. Bishchak, I. Vlasov  Structural and mechanical defects of materials of offshore and onshore main gas pipelines after long-term operation // Open Engineering. - 2015. - Vol. 5 (1). -  P. 365-372.
 32. P. Maruschak, I. Danyliuk, O. Prentkovskis, R. Bishchak, A. Pylypenko , A. Sorochak Degradation of the main gas pipeline material and mechanisms of its fracture // Civil Engineering and Management. – 2014.  –  Vol. 20(6). – P. 864-872.
 33. P. Maruschak, R. Bishchak, S. Panin, Pylypenko A.,  A. Menou, I. Danyliuk. Influence of in-service degradation on strain localization in steel of main gas pipelines // AIP Conference Proceedings. – 2014.  –  Vol. 1623. – P. 399-402.
 34. P. Maruschak, S. Panin, F.Stachowicz, I. Danyliuk, I. Vlasov, R. Bishchak  Structural levels of fatigue failure and damage estimation in 17Mn1Si steel on the basis of multilevel approach of physical mesomechanics  // International Scientific Conference “Advances in micromechanics of materials” . – 2014. –  P. 42-43.
 35. P. Maruschak, I. Konovalenko, S.V. Panin, R. Bishchak Analysis of surface relief evolution of polycrystalline aluminum alloy under static deformation  // AIP Conference Proceedings. – 2014 .  – Vol. 1623. -  P. 403-406.
 36. Maruschak, S.V. Panin, I.Vlasov, I. Danyliuk,  R. Bishchak Fractographic regularities in fatigue failure of 17Mn1Si steel pittings //  Advanced Materials Research. - 2014. -  Vol. 1040. - P. 230-235. 
 37. P. Maruschak, I. Danyluk, R. Bishchak, T. Vuherer Low temperature impact toughness of the main gas pipeline steel after long-term degradation  // Central European Jornal of Engineering . - 2014. -  Vol. 4. - P. 408-415. 
 38. I. Konovalenko, P. Maruschak, R. Bishchak Automated estimation of damage to the surface of gas main by corrosion pittings // Materials Science. - 2014. -  Vol. 49. - P. 493-500. 
 39. P. O. Maruschak, U.V. Salo, R. T. Bishchak, L. Poberezhny Study of main gas pipeline steel strain hardening after prolonged operation //  Chemical and Petroleum Engineering. - 2014. - №1 .  – С.40-42.
 40. P. Maruschak, R. Bishchak, I. Konovalenko, A. Menou, J. Brezinová Effect of Long Term Operation on Degradation of Material of Main Gas Pipelines //   Materials Science Forum . – Vol. 782. – 2014 . - P. –  279-283.
 41.  Bodnaruk I.L, Shlapak L.S.    Peculiarities of the stages of rating assessment formation in rating     management system// NAUKOVYI VISNYK Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu Hirnychoho Universytetu Scientific and technical journal № 2 (164)-2018, P.136-141.
 42. Prysyazhnyuk P., Lutsak D., Shlapak L.,  Aulin  V., Lutsak L., Borushchak L., Shihab T.  Development of the composite material and coatings based on niobium carbide  // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018.  –  Vol.6 - №12 (96) – P. 43 - 49.
 43.  P. Maruschak, R., Bishchak, L., Shlapak, S. Panin. Reasons for crack nucleation in welded joints of main gaspipelines after a longterm operation// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2017. – Vol. 177 (1).
 44.  Shlapak L.S., Maksymuk O.V., Shyrokov V.V.. To the issue of strength assessment of the system pipeline-composite bandage// Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2016. - Vol. 2. - Issue 2. - P. 43-47.
 45.  Shlapak L.S., Shihab Th., Prysyazhnyuk P. M.,Yaremiy I.P. Structure formation of the chromium carbide-based cermet with Copper—Nickel—Manganese Binder// Metallofiz. Noveishie Tekhnol.-2016.Vol. 38 (7). – P.  969–980.
 46.  Kokoreva O., Shlapak L. Influence of plastic deformation rate and stress state on the primary recrystallization of metals // Russian Engineering Research. – 2015.  –  Vol.35(6)– P. 411 - 412.

Фахові видання

 1. Матвієнків О.М., Шлапак Л.С., Грушецький М.В., та ін. Збільшення продуктивності відновлення робочих поверхонь опорних катків дуговим наплавленням. Науковий вісник ІФНТУНГ. Івано-Франківськ. 2010. № 2. С. 60 - 63.
 2. Шлапак Л. С., Панчук М. В., Матвієнків О. М., та ін. Сучасні технології зварювання магістральних трубопроводів. Науковий вісник ІФНТУНГ. Івано-Франківськ. 2011. № 3 (29). С. 24–29.
 3. Матвієнків О. М. Приварювання манжетів та розтрубів ПМТП-150 дугоконтактним зварюванням з магнітним керуванням дуги. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Краматорськ. 2012. №  3 (28). С. 203–206.
 4. Матвієнків О. М. Удосконалення технології виготовлення та ремонту збірно-розбірних трубопроводів. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 4/1(30). С. 4–8.
 5. Матвієнків О. М. Збереження захисного покриття при з'єднанні оцинкованих труб дуговим паянням. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ. 2016. № 4 (61). С. 7–13.
 6. Матвієнків О. М., Шлапак Л.С. Вплив підготовки кромок на напружено-деформований стан паяних з’єднань оцинкованих труб польових магістральних трубопроводів. Науковий вісник ІФНТУНГ. Івано-Франківськ. 2017. № 1 (42).     С. 80-87.
 7. Шлапак Л.С., Матвієнків О.М., Костів В.В., Циганчук В.В. Оцінка працездатності об’ємної муфти з наповнювачем для ремонту газопроводів. Нафтогазова галузь України. Київ. 2018. № 5. С. 31-34 https://www.naftogaz.com/files/journal/Journal-Naftogazova-galuz-05-2018.pdf
 8. Tsyganchuk V. V., Shlapak L. S., Matviienkiv O. M., & Sydor P. Y. Remote monitoring of gas pipelines on the basis of magnetic elastic sensors of mechanical voltage. JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING. 2019. Vol. 6 (2), P. 48-55. https://doi.org/10.31471/2311-1399-2019-2(12)-48-55
 9. Матвієнків О., Циганчук В., & Мельник А. Ремонт поверхневих дефектів на діючих трубопроводах mig/mag зварюванням в імпульсному режимі. Вісник Вінницького політехнічного інституту, Vol. 2, P. 82-88. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-149-2-82-88
 10. Tsyhanchuk V. V., Shlapak L. S., & Matviienkiv O. M. Monitoring of tension state of pipelines by magnetic anisoтropic method. Oil and Gas Power Engineering,  Vol. 1(33), P. 47-55. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2020-1(33)-47-55.
 11.  Гнилиця І.Д., Криль Я.А., Грушецький М.В., Присяжнюк П.М. Формування структури та підвищення механічних властивостей керамічних матеріалів на основі нітриду кремнію при високотемпературному деформуванні // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. Міжнародний збірник наукових праць Донецького національного технічного університету.-№ 43.-2013. - С.92-99.
 12.   В. Грушецький, І. Д. Гнилиця, П. М. Присяжнюк, М. І. Бартків. Закономірності формування мікроструктури та розподілу механічних властивостей зварного з'єднання, отриманого методом контактного стикового зварювання // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2012. – № 1. – С. 116-123.
 13.  Гнилиця І.Д., Криль Я.А., Цап І.В. Підвищення ресурсу роботи нітридокремнієвих аероабразивоструменевих сопел для очищення магістральних трубопроводів методом високотемпературного деформування // Проблеми трибології. Міжнародний науковий журнал. – Хмельницьк. - №3(61). – 2013. – С.22-25.
 14.  Давидчук Н.К.,  Гадзира М.П., Тимошенко Я.Г., Гнилиця І.Д. Вплив високодисперсних порошкових сполук  на зносостійкість електродугової наплавки на основі заліза // Современные проблемы физического материаловедения. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т пробл. Материаловедения им. И.Н.Францевича; Выпуск 25. – Киев, 2016.
 15.  Давидчук Н.К.,  Гадзира М.П., Тимошенко Я.Г., Рябцев І.О., Гнилиця І.Д. Вплив високодисперсних порошкових сполук  на стійкість до абразивного зношування електродугової наплавки на основі заліза  // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк.-  2017. - Випуск 58. С.- 112 -118.
 16.  Давидчук Н.К.,  Гадзира М.П., Тимошенко Я.Г. Гнилиця І.Д. Вплив продуктів  взаємодії  високодисперсних карбідів з оксидами металів на структуру та міцність зерен  спеченої  алюмооксидної кераміки /  // Вісник українського матеріалознавчого товариства, випуск 10. -  2017. - С. – 26 – 40.
 17. Panchuk, M. and L. Shlapak, L. and  Panchuk, A and Szkodo, M. and. Kiełczyński, W. (2016) Perspectives of use of nanocellulose in oil and gas industry, Journal of Hydrocarbon Power Engineering, Vol. 3, Issue 2, pp 79-84.
 18. M.V. Panchuk, L.S. Shlapak, N. Theremko, M. Szkodo, W. Kiełczynski, S.O. Kishka Study of the influence of thermal factors on the welding process of polyethylene gas pipelines.Journal of Hydrocarbon Power Engineering 2017, Vol. 4, №2. P.p.89-92.
 19. Панчук М.В. Особливості зварювання неповоротних стиків технологічних трубопроводів/ Панчук М.В.,  Шлапак Л.С, Філіпчук О.О.Талабко Ю.І.// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2011 № 2 с.19 -25.
 20. Марущак П. О., Коноваленко І. В., Чаусов М. Г., Біщак Р. Т., Пилипенко А. П. Оцінка пошкодженості матеріалу за результатами тензометрії та комп’ютерного аналізу стану поверхневого деформаційного рельєфу // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2017. - №1. - С. 96-101.
 21. Марущак П.О., И. Данилюк, Вухерер Т., Бищак Р.Т., Ударная в’язкость стали магистрального газопровода после длительной эксплуатации // Металлург. – 2015. – № 4. – С. 48-53.
 22. Марущак П.О., Шлапак Л.С., Біщак Р.Т., І. Данилюк Аналіз поверхневих дефектів тривало експлуатованих нафто- та газогонів // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – № 10. – С. 579-583.
 23. Марущак П.О., Cало У.В., Бищак Р.Т., Побережный Л.Я. Исследование деформационного упрочнения стали магистрального  газопровода после длительной наработки //  Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2014. – № 1. – С. 40-43.
 24. Коноваленко І.В., Марущак П.О., Біщак Р.Т. Автоматизоване оцінювання пошкодженості поверхні магістрального газопроводу корозійними пітінгами // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – № 4. – С. 70-76.
 25. Марущак П.О., Біщак Р.Т.,Коноваленко І.В.  Вплив тривалого напрацювання на деградацію матеріалу магістрального газопроводу   // Фізико - хімічна механіка матеріалів. – 2013. - № 0. – С. 0-0.
 26. Бержанский В., Марущак П., Бищак Р., Данилюк И., Вишневский В., Прокопов А., Панков Ф., Луговской Н. Контроль рассеянной поврежденности стали магистрального газопровода методом магнитооптической вихретоковой интроскопии // Вісник ТНТУ. – 2013. - №3 – С. 272-278.
 27. Ясний П. В., Марущак П. О., Бищак Р.Т., Панин С. В. Закономерности разрушения теплостойкой стали после продолжительной эксплуатации // Научно-техническое издательство // Вестник машиностроения. – 2012. – № 4. – С. 68-71.
 28. П.О. Марущак, Д.Я. Баран, А.П. Сорочак, Р.Т. Бiщак, В.П. Яснiй Циклiчна трiщиностiйкiсть та мiкромеханiзми руйнування сталi 25Х1М1Ф // Проблемы прочности. -  2012. - № 4. - C. 88-98.
 29. Марущак П.О., Коноваленко И.В., Бищак Р. Т. Влияние трещин термоусталости на механизмы хрупко-пластического деформирования и разрушения поверхностных слоев роликов МНЛЗ // Металлургиздат. – 2012. – № 1. – С. 45-50.
 30. Ясній П.В., Марущак П.О., Пилипенко А.П., Біщак Р.Т., Закієв І.М., Гладьо В.Б. Діагностування роботоздатності теплотривкої сталі металургійного обладнання після термоциклування // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2011. – № 2. – С. 99-108.
 31. Марущак П.О., Игнатович С.Р., Пилипенко А.П., Бищак Р.Т. Влияние термоциклической наработки на разрушение стали 25Х1М1Ф при статическом нагружении // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2011. –Т. 77. – № 4. – С. 57-60.
 32. Марущак П.О., Бищак Р.Т., Вухерер Т. Закономерности динамического разрушения двухслойных биметаллических композиций // Металлург. – 2011. – № 6. – С. 73-77.
 33. Марущак П.О., Бищак Р.Т., Баран Д.Я., Бревус В.Н. Установка для физического моделирования работы ролика МНЛЗ в условиях термоусталости // Металлург. – 2011. – № 9. – С. 59-61.
 34. Ясній О., Вухерер Т., Пиндус Ю., Сорочак А., Біщак Р. Дослідження деградації матеріалу осі колісної пари локомотива після експлуатації // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011 . – № 4. – С. 105-112.
 35. Марущак П., Габрусєв Г., Д. Баран; Р. Біщак; Ю. Готович Моделювання експлуатаційного термоциклування ролика МБЛЗ на малогабаритному автоматизованому стенді/ // Вісник ТНТУ. — 2011. —Том 17. — № 2. — С. 24-29.
 36. П.В. Ясній, Марущак П.О., Панин С.В., Любутин П. С., А.П. Пилипенко, Бищак Р.Т. Стадийность деформирования и закономерности разрушения теплостойкой стали 25Х1М1Ф, поврежденной сеткой трещин термической усталости / Физическая мезомеханика. – 2011. – Т. 14. - № 6. – С. 99-109.
 37. Біщак Р.Т., Марущак П.О., Коноваленко І.В. Ультразвукове діагностування поверхневого множинного розтріскування // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2010. – № 94. – С. 73-77.
 38. Марущак П.О., Гладьо В.Б., Біщак Р.Т., Пилипенко А.П. Вплив термоциклічного напрацювання на деградацію властивостей теплотривкої сталі. // Фізико - хімічна механіка матеріалів. – 2010. - № 1. – С. 90-95.
 39. Ясний П.В., Марущак П.О., Панин С.В., Бищак Р.Т. Масштабные уровни деформации и разрушения и механические свойства стали 25Х1М1Ф до и после неизотермического нагружения. // Физическая мезомеханика. – 2010. – Т.13. – № 1. – С. 87-96.
 40. Ясній П.В., Марущак П.О., Біщак Р.Т. Високотемпературна корозія і розтріскування поверхні елементів металургійного обладнання. // Фізико - хімічна механіка матеріалів. – 2010. – № 8. – С. 110-114.
 41. Ясній П.В., Марущак П.О., Коноваленко І.В., Біщак Р.Т. Вплив температури на ударну вязкість та динамічну тріщиностійкість сталі 25Х1М1Ф. // Фізико - хімічна механіка матеріалів. – 2010. - № 4. – С. 118-121.
 42. П.В. Ясний, П.О. Марущак, С.В. Панин, Р.Т. Бищак, Т. Вухерер, Б.Б. Овечкин, В.Е. Панин Влияние температуры на характер ударного разрушения феррито-перлитной стали 25Х1М1Ф // Физическая мезомеханика. – 2010. – Т. 13. - № 4. – С. 73-84.

Міжнародні конференції

 1. Шлапак Л.С., Панчук М.В., Матвієнків О.М. Особливості зварювання неповоротних стиків трубопроводів з нержавіючих сталей. Современные проблемы сварки и родственных технологий, совершенствование подготовки кадров. Тезисы докладов 3-ей международной научно-методичкской конференции (Мариуполь, 6 – 7 сентября 2011 г.). Мариуполь: 2011. С. 69-71.
 2. Матвієнків О. М. Ремонт польових магістральних трубопроводів ПМТП пресовим зварюванням з магнітним керуванням дуги. Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. С. 221-223.
 3. Матвієнків О. М., Шлапак Л.С. Приварювання манжетів до труб ПМТП-100, 150 дугоконтактним зварюванням з магнітним керуванням дуги. Сварочное производство в машиностроении: перспективы развития: материалы третьей международной научно-технической конференции (Краматорск, 2-5 октября 2012г.). Краматорск: ДГМА, 2012. С. 93-94.
 4. Матвієнків О. М., Шлапак Л.С. Застосування MIG-паяння для з’єднання оцинкованих труб. Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу: матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Івано-Франківськ, 16-20 травня 2016р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. С. 234–236.
 5. Матвієнків О. М., Шлапак Л.С. Дослідження механічних властивостей паяно-зварних з’єднань труб із цинковим покриттям. Сварка и родственные технологии: перспективы развития: материалы IV международной научно-технической конференции (Краматорск, 04-07 октября 2016 г.). Краматорск: ДГМА, 2016. С. 111-112.
 6. Шлапак. Л.С., Матвієнків О.М. Оцінювання ефективності застосування об’ємної муфти з композитним наповнювачем для ремонту магістральних газопроводів. Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу: матеріали ІІ міжнародної науково-технічної конференції PGE – 2018 (Івано-Франківськ, 24-27 квітня 2018р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. С. 277–280.
 7. Шлапак Л.С., Матвієнків О.М., Сем’яник І.М. Дугове паяння труб із цинковими покриттями. Матеріали доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні PTME-2019». (Івано-Франківськ – Яремче, 4-8 лютого 2019р.). Івано-Франківськ: «Фоліант», 2018. С. 227-229.
 8. Мельник А.Я., Матвієнків О.М. Удосконалення технології ремонту корозійних дефектів магістральних трубопроводів. Матеріали 1ої Міжнародної науково-практичної конференції «Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability». (Кропивницький, 17-19 квітня 2019 р.) Кропивницький: ЦНТУ, 2019. С. 87-89.
 9. Oleh Matviienkiv., Arc brazing of galvanized pipes. IV International Scientific-Technical Conference. Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering. (6–8 February 2020, Kielce Poland) Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2020. P. 61-63.
 10. Циганчук В.В., Шлапак Л.С., Матвієнків О.М. Контроль напруженого стану трубопроводів електромагнітними засобами. Материалы 20-й Международной научно-технической конференции «Инженерия поверхности и реновация изделий». (Киев, 01–05 июня 2020 г.) Киев: АТМ Украины, 2020. С. 153-155.
 11. Гнилиця І.Д. Модель формування анізотропної структури нітридокремнієвого матеріалу при високо-температурному деформуванні / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики, механіки» (ММАР-2013), м. Харків, 10-25 травня 2013.- Харків: Екограф, 2013, С.137-140.
 12. Гнилиця І.Д., Криль Я.А., Цап І.В. Исследование влияния параметров прессования на физико-механические свойства силицированного графита для торцовых уплотнений / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Порошковая металлургия:современное состояние и будущее» (ПМ-2014), Киев, 22-25 апреля 2014.- Киев: 2014. С.48.
 13. Гнилиця І.Д., Криль Я.А., Цап І. В. Дослідження впливу нанорозмірних добавок на формування структури і властивостей карбідокремнієвої кераміки / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Зварювання та споріднені технології» (WRTYS), Ворзель, 20-22 травня 2015. Київ: 2015. С.56.
 14. Біщак Р.Т. Причини утворення дефекту зварного шва експлуатованого магістрального трубопроводу / Р.Т. Біщак, Данилюк Ю. // Матеріали  II Міжнародної науково - технічної конференції “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання”. – 2019. – С. 175.
 15. Марущак П.О. Аналіз пошкодженості тривало експлуатованої сталі однієї з ділянок магістрального газопроводу «Союз» / П.О. Марущак, Р.Т. Біщак, О.В. Марущак // Матеріли ІІ міжнародної науково-технічної конференції "Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE – 2018" 24-27 квітня 2018 р. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 182-184.
 16. Біщак Р.Т. Структурні особливості роликів МБЛЗ після наплавлення поверхневим шаром / Р.Т. Біщак, Хім’як Б.В. // Матеріали  Міжнародної науково - технічної конференції “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання”. – 2018. – Т.1. – С. 137.
 17. Біщак Р.Т. Вплив довготривалої експлуатації матеріалу магістрального трубопроводу на структурні зміни  / Р.Т. Біщак, Козиренко І.В. // Матеріали  Міжнародної науково - технічної конференції “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання”.  – 2018. – Т.1. – С. 138.
 18. Біщак Р.Т. Вплив низьких температур на ударну в’язкість сталі 17Г1С  / Р.Т. Біщак, Козиренко І.В. // Матеріали  XII Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Підвищення надійності машин і обладнання”. – 2018. – Т.1. – С. 56-58.
 19. Біщак Р.Т. Деградація матеріалу експлуатованого магістрального трубопроводу / Р.Т. Біщак, Н. Хомишак // Матеріали  X Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання”. – 2017. – Т.1. – С. 250.
 20. Марущак П.О. Автоматизований метод фрактодіагностування: кількісний аналіз форми та розмірів ямок в’язкого відриву / П.О. Марущак, Р.Т. Біщак, У.В. Поливана, І.В. Коноваленко // «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку вуглеводнів»: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 16-20 травня 2016 р. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 231–234.
 21. Біщак Р.Т. Деградація механічних характеристик матеріалу експлуатованого магістрального трубопроводу / Р.Т. Біщак, В. Васькович // Матеріали  IX Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання”. – 2016. – Т.1. – С. 218.
 22. Баран Д., Біщак Р., Окіпний І., Грицеляк Р. Вплив високих температур на закономірності деформування та ударну в’язкість матеріалу ролика МБЛЗ //  Матеріали ІІІ наукової конференції МТФ ТНТУ ім. І. Пулюя “Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті”. – 2015.  – С. 9.
 23. Біщак Р.Т., Сеничак Д. Структурна деградація матеріалу магістрального газопроводу // Матеріали VIII Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання”. – 2015. – Т.1. – С. 310.
 24. Марущак П.О., Цирульник О.Т., Поливана У.В., Біщак Р.Т., Окіпний І.Б. Закономірності руйнування сталі тривало експлуатованого магістрального газопроводу з урахуванням наводнювання та попереднього пластичного деформування // Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції, (Тернопіль 21-24 вересня 2015 року) – Тернопіль, 2015. – с. 205-207.
 25. P. Maruschak, S. Panin, F.Stachowicz, I. Danyliuk, I. Vlasov, R. Bishchak  Structural levels of fatigue failure and damage estimation in 17Mn1Si steel on the basis of multilevel approach of physical mesomechanics  // International Scientific Conference “Advances in micromechanics of materials” . –2014. –  P. 42-43.
 26. Біщак Р.Т., Якуц В. Вплив тривалого напрацювання на дефектність поверхні нафтопроводу // Матеріали VI Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції. – 2014. – Т.1. – С. 195.
 27. Біщак Р.Т., Філіпчук О.О. Дослідження деградації структури металу газопроводу після довготривалої експлуатації // Матеріали V Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції. – 2013. – Т.1. – С. 237.
 28. P. Maruschak, R. Bishchak, I. Konovalenko, A. Menou, J. Brezinova Effect of long term operation on degradation of material of main gas pipeline // Abstr. of the 15th Intern. Symp. on Metallography, Slovakia, Košice, April 24–26, 2013, P. 56.
 29. Р.Т. Біщак, А.П. Сорочак, Д.Я. Баран Діагностування множинного розтріскування ультразвуком // Матеріали міжнародної наукової конференції. Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу.- Івано-Франківськ. – 2012. – С. 275-277.
 30. Р.Т. Біщак, В.Б. Фостик, Д.Я. Баран, А.П. Сорочак Оцінка неоднорідності зони сплавлення теплостійких сталей // Матеріали міжнародної наукової конференції. – Краматорськ. – 2012. – С. 79-80.
 31. П.В. Ясній, І.Б. Окіпний, П.О. Марущак, Р.Т. Біщак Контроль структурного стану теплостійкої сталі після попереднього термомеханічного навантаження // Проблеми динаміки і міцності в турбомашинобудуванні: тез. доп.  IV міжнародної наук.-техн. конф.- Київ. – 2011. – С. 271-272.
 32. P.O. Maruschak, R.T. Bishchak, S.V. Panin, I.V. Konovalenko, V. Sergeev Mezomechanics of multiple cracking of nanostructuctured coatings  under cyclic loading // E-MRS International Workshop  Fall Meeting Warsaw. –  2011. – P.13.
 33. Марущак П.О., Біщак Р.Т.  Оцінка деградації властивостей теплостійкої сталі після термоциклічного напрацювання // Междунар. науч.-техн. конф. – Луганск. – 2011. – С. 49.
 34. B. Okipnyi, P. O. Maruschak, R. T. Bishchak, A. P. Sorochak Interrelation between Parameters of Structural Degradation and Fracture Toughness of Heat-Resistant Steel // Proceedings of 6th International Conference ITELMS. –2011. –  P. 39-42.
 35. Марущак П.О., Бищак Р.Т., Панин С.В., Любутин П. Исследование локальных смещений материала поврежденного сеткой трещин термической усталости // Современные проблемы машиностроения: тез. докл. VIII Междунар. науч.-техн. конф. – Гомель. – 2011. – С. 59.
 36. V. Gliha, P. Maruschak, O. Yasniy, R. Bishchak, I. Samardžić, T. Vuherer Fatigue strength of welds in the view of residual stresses //  Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje sbz 2011 suvremene tehnologije i postupci pri izradi tlačne opreme, zavarenih metalnih konstrukcija i proizvoda slavonski brod. - 2011. - P. 26 – 28.
 37. Окіпний І.Б., Марущак П.О., Біщак Р.Т. Вплив термомеханічного перевантаження на тримку здатність сталі корпусу реактора // Матеріали ХІV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2010. - С. 53.
 38. Марущак П.О., Коноваленко И.В., Бищак Р.Т., Сорочак А.П. Диагностика изменения свойств поверхности материала при термоциклическом нагружении // XIX Петербургские чтения по проблемам прочности. – Санкт-Петербург, 2010. - С.350.
 39. Біщак Р.Т., Окіпний І.Б., Марущак П.О., Коноваленко І.В. Вплив пластичного деформування та наводнювання на параметри магнітної дефектоскопії // Матеріали ХІV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2010. - С. 50.
 40. P. Yasniy, P. Maruschak, I. Konovalenko, V. Gliha, T.Vuherer, R. Bishchak Multiple cracks on continuous caster rolls surface: a three-dimensional view //4 th International Conference Processing and Structure of Materials. – Serbia. 2010 – P. 7-12.
 41. Біщак Р.Т., Марущак П.О., Коноваленко І.В., Глиха В. Оцінювання міцності великогабаритного металургійного обладнання // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції присвяченої 50-и річчю ТНТУ та 165-и річчю з дня народження Івана Пулюя. – Тернопіль, 2010. - С. 43.
 42. Баран Д.Я., Марущак П.О., Біщак Р.Т., Окіпний І.Б. Стадійність зародження множинних дефектів за умов малоциклової втоми // Матеріали ХІV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2010. - С. 49.
 43. Maruschak P.O., Bishchak R.T. Localized deformation of heat-resistant steel with multiple cracks at mesolevel // Abstr. Of the Join 12th  Int. Conf “Advanced Mater. And Technol.” (August 27-31), Palanga, Lithuania. – 2010. – P.34.
 44. Марущак П.О., Біщак Р.Т., Окіпний І.Б. Вплив множинного розтріскування теплостійкої сталі на параметри магнітної дефектоскопії // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів”. – Запоріжжя, 2010. - С. 68-69.
 45. Марущак П.О., Бищак Р.Т., Фостк В.Б. Энергоемкость статического разрушения материала с множественными дефектами // “Современные проблемы машиностроения” Материалы V Международной научно – технической конференции. – Томск, 2010. – С.246-250.
 46. Марущак П.О., Сорочак А.П., Бищак Р.Т. Методика и некоторые результаты исследования циклической трещиностойкости стали 25Х1М1Ф с использованием делительных сеток // “Механика - машиностроению” Материалы Международной научно – технической конференции. – Минск, 2010. – С. 389-392.
 47.  Шлапак Л.С. Дугове паяння труб із цинковими покриттями/ Шлапак Л.С., Матвієнків О.М., Сем’яник І.М.// YШ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні технології у машинобудуванні РІМЕ-2019», Івано-Франківськ - Яремче, 4-8 лютого 2019 р. Матеріали доповідей YШ Міжнародної науково-технічної конференції, Івано-Франківськ: «Фоліант»,2018. С.227-229.
 48.  Шлапак Л.С. Оцінювання ефективності застосування об’ємної муфти з композитним наповнювачем для ремонту магістральних газопроводів/ Л.С. Шлапак, О.М. Матвієнків// ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу» PGE – 2018, Івано-Франківськ, 24-27 квітня 2018р. Збірник тез доповідей, с. 277-280.
 49.  Шлапак Л.С. Композит на основі системи Сr3C2-Cu60Nі20Mn20 для виготовлення кілець торцевих ущільнень відцентрових насосів/ Т.А.Шіхаб, Л.С. Шлапак, П.М.Присяжнюк, І.В. Цап// Матеріали 18-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Інженерія поверхні і реновація виробів», 04-08 липня 2018 р. Збірник тез доповідей, С.167-168, м. Київ.
 50.  Шлапак Л.С. Дослідження взаємозв’язку фізико-механічних характеристик феромагнетиків на основі магнітопружних датчиків механічних напружень/ Л.С. Шлапак, В.В. Циганчук.// Міжнародна науково-технічна конференція Нафтогазова енергетика  15-19 травня 2017,Україна ІФНТУНГ м.Івано-Франківськ, 2017р.– с.152-157.
 51.  Шлапак Л.С. Дослідження механічних властивостей паяно-зварних з’єднань труб із цинковим покриттям/ О.М.Матвієнків, Л.С. Шлапак // Збірник тез доповідей, IV Міжнародної науково-технічної конференції «Зварювання та споріднені технології: перспективи розвитку»,  м. Краматорськ Донбаська державна машинобудівна академії (ДДМА) 04-07 жовтня 2016 року,  С.111-112.
 52.  Шлапак Л.С. До проблеми зварювальних робіт на діючих газопроводах/ А.В. Василик, Л.С. Шлапак, І.М. Сем’яник// Збірник тез доповідей, IV Міжнародної науково-технічної конференції «Зварювання та споріднені технології: перспективи розвитку»,  м. Краматорськ Донбаська державна машинобудівна академії (ДДМА) 04-07 жовтня 2016 року,  С.112-114.
 53.  Шлапак Л.С. Застосування MIG паяння для ремонту оцинкованих труб/ О.М. Матвієнків, Л.С. Шлапак,  М.В. Панчук// Міжнародна науково-технічна конференція “Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу” 16-20 травня 2016 року, ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ. – С. 234-236.
 54.  Шлапак Л.С.  Дослідження  впливу температури на процес зварювання пластмасових труб/ М.В. Панчук, Л.С. Шлапак// Міжнародна науково-технічна конференція “Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу” 16-20 травня 2016 року, ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ. – С. 240-241.
 55.  Шлапак Л.С. Іноваційні  технології спорудження пластмасових газопроводів / Л.С. Шлапак, М.В. Панчук. // Міжнародна науково-технічна конференція “Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу” 16-20 травня 2016 року, ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ. – С. 246-247.
 56.  Шлапак Л.С. Удосконалення методу та засобів діагностування  для контролю напруженого стану матеріалу труб та зварних з’єднань/ Л.С. Шлапак, В.В. Циганчук.// Міжнародна науково-технічна конференція “Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу” 16-20 травня 2016 року, ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ. – С. 210-212.

Патенти

1. Патент 119908 С2 Україна, МПК G01N 3/56 (2006.01) Пристрій для випробування матеріалів на абразивний знос / Роп'як Л.Я., Шацький І.П.,Шлапак Л.С., Бурда М.Й., Бурда Ю.М., Луцак Д.Л. (Україна) - № а 2017 08958; Заявлено 08.09.2017; Опубл. 27.08.2019. Бюл. № 16.

2. Патент 119278 С2 Україна, МПК G01N 3/56 (2006.01) Пристрій для випробування матеріалів на зношування при терті по абразивному прошарку / Бурда М.Й., Роп'як Л.Я., Бурда Ю.М., Шацький І.П., Шлапак Л.С., Присяжнюк П.М., Витвицькиий В.С. (Україна) - № а 2017 08020; Заявлено 01.08.2017; Опубл. 27.05.2019. Бюл. № 10.

3. Патент 122443 (Корисна модель) Україна, МПК Е21В 33/138 (2006.1). Тампонажний розчин / Панчук М.В.,  Шлапак Л.С. (Україна) / Заявлено 07.07.2017; Опубл. 10.01.2018. Бюл. № 1.

4. Патент України № 44441 Пристрій для зміцнення і герметизації трубопроводів / Шлапак Любомир Степанович, Івасишин Мирон Васильович, Голубовський Любомир Зеновійович, Сусак Василь Михайлович, Магамедов Магамед Седулаєвич / Заявлено 04.03.2009; Патент опубліковано 12.10.2009, бюл. № 19/2009.

5. Патент України №43479 Пристрій для зміцнення і герметизації трубопроводів / Шлапак Любомир Степанович, Івасишин Мирон Васильович, Магамедов Магамед Седулаєвич, Лях Михайло Михайлович / Заявлено 09.12.2008;  Патент опубліковано 25.08.2009, бюл. № 16/2009.

6. Патент України № 80511 Процес ремонту дефектних ділянок трубопроводів / Беккер Михайло Вікторович, Бут Віктор Степанович, Дрогомирецький Михайло Миколайович, Кадай Сергій Іванович, Ковалів Євстахій Йосипович, Максимов Сергій Юрійович, Оверко Олександр Федорович, Олійник Олег Ігорович, Педько Борис Іванович, Сидор Михайло Дмитрович, Шлапак Любомир Степанович / Заявлено 18.09.2006;  Патент опубліковано 25.09.2007, бюл. № 15/2007.

7. Патент України № 20118 Спосіб ремонту трубопроводу з локальними наскрізними дефектами / Шлапак Любомир Степанович, Магамедов Магамед Семедулаєвич, Івасишин Мирон Васильович / Заявлено 30.06.2006; Патент опубліковано 15.01.2007, бюл. № 1/2007.

Патент України № 66061 Спосіб лабораторного термоциклування матеріалу / Марущак П.О., Баран Д.Я., Біщак Р.Т., Окіпний І.Б. / Заявлено 10.05.2011; Опубліковано 26.12.2011. – Бюл. №24.

8. Патент України № 39859 Спосіб оцінювання переважаючого напрямку пошкодження конструкції тріщинами термічної втоми / Марущак П.О., Коноваленко І.В., Біщак Р.Т. / Заявлено 13.11.2008; Опубліковано 10.03.2009. – Бюл. №5.

9. Патент України № 42866 Спосіб оцінки переміщень поверхні / Марущак П.О., Коноваленко І.В., Біщак Р.Т., Окіпний І.Б., / Заявлено 23.02.2009; Опубліковано 27.07.2009. – Бюл. №14.

10. Патент України № 42189 Спосіб ідентифікації корозійно-утомної тріщини / Марущак П.О., Біщак Р.Т., Коноваленко І.В. / Заявлено 02.02.2009; Опубліковано 25.06.2009. – Бюл. №12.

11. Патент України № 45972 Спосіб оцінювання деградації матеріалу / Марущак П.О., Біщак Р.Т. / Заявлено 23.02.2009; Опубліковано 10.12.2009. – Бюл. №23.

12. Патент України № 65053 Спосіб фізичного моделювання експлуатаційних температурних умов роликів машин безперервного лиття заготовок / Марущак П.О., Баран Д.Я., Біщак Р.Т. / Заявлено 26.04.2011; Опубліковано 25.11.2011. – Бюл. №22.