Аспірантура

Додаткова інформація

Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенем доктор філософії  за спеціальністю: 132 Матеріалознавство у галузі знань: 13 Механічна інженерія.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»
третього рівня вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» галузі знань 13 «Механічна інженерія»