Вступнику

Додаткова інформація

 

 

ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ НА ПОСАДАХ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ

 

         Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу  здійснює підготовку військових фахівців тактичного рівня для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України за військовою спеціалізацією  “Організація транспортування, зберігання, розподілу пального, мастильних матеріалів та матеріально-технічних засобів служби пального, їх експлуатація та ремонт”  за схемою підготовки "курсант" з терміном навчання 5.5 років (4 роки – освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) + 1,5 року – освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” (за наявності замовлення Міністерства оборони України) у відповідності до освітньо-професійної програми  "Газонафтопроводи та газонафтосховища"  (сертифікат про акредитацію серії УД №09010653 від 04.07.2019 чинний до 01.07.2024 року).  

 

              Правила прийому на навчання до кафедри військової підготовки на 2024 рік

              Етапи вступної кампанії 

 

ПІДГОТОВКА ГРОМАДЯН ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

 

Підготовка громадян за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється за наступними військово-обліковими спеціальностями:

  • Організація  забезпечення військ (сил) пальним та мастильними матеріалами; 

  • Організація транспортування, зберігання, розподілу пального, мастильних матеріалів  та матеріально-технічних засобів служби пального, їх експлуатація та ремонт;

  • Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення;

  • Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів.

 

          Правила проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу до кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу у 2024 році