Історія кафедри військової підготовки

Додаткова інформація

     

Історія КВП

 У червні 1998 р. вперше в історії кафедри військової підготовки було проведено випуск офіцерів служби пального для проходження служби за контрактом . Випускники були направлені для проходження служби у всі роди військ - від Сухопутних до Військово-морських ; на всі первинні посади служби пального - від начальників служби пального військової частини (установи) та начальників відділів зберігання складів пального оперативних командувань до командирів зводів трубопровідних військових частин. Завдяки отриманим знанням адаптація випускників кафедри на офіцерських посадах проходила швидко, що в подальшому сприяло їхньому успішному просуванню по службі, призначенню на відповідальні посади

          У квітні 2001 р. кафедра у складі університету пройшла акредитацію військових спеціалізацій "Газонафтопроводи та газонафтосховища " підготовки фахівців служби пального . У червні того ж року на кафедрі відбувся останній випуск офіцерів служби пального для проходження служби за контрактом з числа курсантів. Та, все ж , завдяки позитивним відгукам керівного складу служби забезпечення пальним різних ланок, із вересня 2001 р. на кафедрі відновилась підготовка офіцерів служби пального для проходження служби за контрактом . Вперше в Україні підготовку таких фахівців почали проводити за схемою "студент - курсант" (чотири роки - студент, один рік - курсант).

         Починаючи з 2001 р., на базі кафедри військової підготовки  на контрактній основі було розпочато військова підготовка студентів інших вищих навчальних закладів м. Івано-Франківськ: Прикарпатського національного університете імені Василя Стефаника, Інституту менеджменту і економіки "Галицька академія", Івано-франківської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (м. Київ), Івано-Франківської філії Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ).

        У серпні 2003 р. кафедру військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу передано до складу частин та закладів, безпосередньо підпорядкованих Головному командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України.

       Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. №1380, у травні 2004 р. кафедра пройшла ліцензування та отримала ліцензіюз військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу. 

З червня 2009 року на кафедрі військової підготовки розпочата підготовка військових фахівців тактичного рівня за напрямком підготовки 6.050304 “Нафтогазова справа”, спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища, за спеціалізацією “Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами" з терміном навчання п`ять років (зокрема за ОКР “бакалавр” – чотири роки та за “магістр” – один рік).

            У 2014 р., на підставі висновків Збройних Сил Украхни щодо фахової підготовки випускників кафедри військової підготовки ІФНТУНГ, Міністерство оборони України прийняло рішення відновити підготовку відповідних фахівців на базі кафедри військової підготовки ІФНТУНГ. Згідно з вимогами нової нормативної бази, ця підготовка розпочалася за напрямом "Виробництво та технології", спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології" і спеціалізацією "Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами".

            З 2018 році кафедра розпочала проведення курсів підвищення кваліфікації офіцерів служби пального та мастильних матеріалів з питань: організації транспортування пального трубопровідним транспортом; організації зберігання матеріально-технічних засобів служби пального та мастильних матеріалів; організації контролю якості пального та мастильних матеріалів.

           В 2019 році кафедру військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу передано до складу частин та закладів, безпосередньо підпорядкованих  командування Сил логістики Збройних Сил України.

         Вперше в історії кафедрою  в 2019 році був проведений випуск молодих офіцерів, які закінчили КВП  та отримали рівень вищої освіти "Магістр" за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології" і спеціалізацією "Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами".