Загальна інформація

Додаткова інформація

       Розвиток туризму внутрішнього й міжнародного в світі стає все актуальнішим. За оцінками Всесвітньої організації туризму (World Tourism Organization) кількість туристів на початку ХХІ століття подвоїлась, з однієї країни в іншу подорожує понад мільярд осіб. Україна входить в двадцятку рейтингу країн дестинацій міжнародного туризму.
       За таких умов неминуче зростає кількість організацій сфери обслуговування, підприємств сфери туризму, що потребують середнього та вищого рівня управління, отже, й фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми процесів туристичного обслуговування. Бакалаври, спеціалісти, магістри-туризмознавці мають широке поле застосування професійних здібностей у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, організації відпочинку та розваг, сфері діяльності у туристичних агентствах, туристичних операторів, наданні послуг бронювання, а також у науково-педагогічній та науково-дослідній діяльності.
      Моніторинг ринку праці показав, що на сьогоднішній день існує значна потреба у висококваліфікованих фахівцях зі спеціальності “Туризм” для кадрового забезпечення туристичних агентств, туристичних операторів та діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування як Івано-Франківської області, так і Західного регіону України в цілому. Тільки на Прикарпатті зареєстровано 178 туристичних фірм, з них 31 туроператор. Крім того, на території області працює 15 філій фірм з інших областей, 360 колективних закладів розміщення та понад 750 садиб сільського зеленого туризму. Загалом у сфері туристичного обслуговування працевлаштовано понад 6750 осіб.

     Кафедру «Туризму» було створено у 2007 р. на базі кафедри «Природних ресурсів і туризму». Кафедру у складі інженерно-екологічного факультету у 2003–2007 рр. очолював д–р техн. наук, проф. Я. О. Адаменко.

     Протягом 2007–2013 рр. — завідувач д–р техн. наук, проф. Я.М.Дрогомирецький. Кафедра входила до складу факультету архітектури туристичних комплексів як випускова спеціальності «Туризм».

     З червня 2013 р. кафедрою завідує д–р техн. наук, проф. Л. М. Архипова. Сьогодні кафедра належить до  інституту природничих наук і туризму.

     Науково-педагогічний склад кафедри: 2 доктори наук, 4 доцентів, 1 ст.наук.сп. та 1 асистент.

     Всі викладачі виконують наукову роботу за держбюджетною тематикою, публікуються у фахових виданнях, беруть участь у міжвузівських і науково-технічних конференціях, керують науковими роботами студентів.

    Підготовка бакалаврів та магістрів на кафедрі проводиться у відповідності до галузевих стандартів підготовки фахівців із туризму та дисциплін вільного вибору ВНЗ та студента. Значний обсяг підготовки складають дві іноземні мови, які студент вивчає протягом чотирьох років навчання. Третину підготовки складають дисципліни економічного спрямування, решта — професійно-практичного.

    Кафедра співпрацює з компаніями-розробниками програмного забезпечення для туристичного бізнесу, зокрема «ОВЕРІЯ» та «ПАРУС». Студенти отримують практичні навички в роботі зі спеціалізованими комп’ютерними програмами для турбізнесу.

    Кафедрою організовується проведення інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» на туристичну тематику, яка збирає команди І–V курсів; науково-практична конференія студентів та туристична олімпіада.

    Увесь науково-педагогічний склад кафедри «Туризму» постійно підвищує свою фахову кваліфікацію. Колектив науковців плідно працює над методичним забезпеченням навчального процесу, зокрема підручниками та навчальними посібниками.