Освітньо-професійна програма

 

Освітньо-професійна програма "Регіональне управління"

 

Рівень Вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 07 Управління і адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Кваліфікація: бакалавр менеджменту за освітньою програмою "Регіональне управління"

Профіль програми:

ОПП "Регіональне управління"

Відгуки стейкхолдерів:

Відгуки стейкхолдерів

Навчальний план:

Навчальний план