Освітньо-професійна програма

 

Освітньо-професійна програма "Регіональне управління"

​​​​​​​

Рівень Вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 07 Управління і адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Кваліфікація: бакалавр менеджменту за освітньою програмою "Регіональне управління"

Профіль програми:

ОПП "Регіональне управління" (2020)

ОПП "Регіональне управління" (2021 - проєкт)

Перелік освітніх компонентів програми:

Перелік освітніх компонентів ОПП

Відгуки стейкхолдерів:

Відгуки стейкхолдерів