Дисципліни, методичне забезпечення

 

 

 "Людина освічена - та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає"                             

                                                                                                                                                        Г. Зіммель   

 

 

Дисципліни, які читаються на кафедрі теорії економіки та управління

Назва дисципліни

Анотація

Силабус

Робоча

програма

Методичне

забезпечення

 

Освітньо-професійна програма "Регіональне управління"

 

 Бюджетний потенціал регіону 1 2 Конспект лекцій5646
 Вступ до фаху 1 2

Конспект лекцій5646

 Державна регіональна політика 1 2

Конспект лекцій5646

 Іміджмейкінг 1 2

Конспект лекцій5646

 Інноваційний розвиток регіону 1 2 Конспект лекцій5646
 Макроекономіка 1 2

Конспект лекцій5646

 Мікроекономіка 1 2

Конспект лекцій5646

 Національна та регіональна економіка 1 2

Конспект лекцій5646

 Просторовий розвиток регіону 1 2

Конспект лекцій5646

 Територіально-галузеве управління 1 2 Конспект лекцій5646
 Управління інфраструктурою ринку 1 2

Конспект лекцій5646

 Управління регіональним розвитком 1 2

 

Конспект лекцій5646

 Управління розвитком людського потенціалу в регіоні

1 2

Конспект лекцій5646

 

Дисципліни кафедри, які читаються іншим ОПП

 

 Економічна теорія 1 2 Конспект лекцій5646
 Економіка підприємства  1 2

Конспект лекцій5646

 Економіка та організація виробництва 1 2

Конспект лекцій5646

 Енергетичне планування і фінанси у сфері енергозаощадження 1 2 Конспект лекцій5646
 Інституційна економіка 1 2

Конспект лекцій5646

 Інфраструктура ринків 1 2 Конспект лекцій5646
 Організація, планування та управління виробництвом 1 2

Конспект лекцій5646

 Основи економічної теорії 1 2

Конспект лекцій5646

 Політична економія 1 2

Конспект лекцій5646

 Стратегічне управління людським розвитком 1 2 Конспект лекцій5646

 

Конспект лекцій - навчальний посібник

5- конспект лекцій 

6 - методичні вказівки для практичних занять

4 - методичні вказівки для самостійної роботи

6 - методичні вказівки для написання курсової роботи


Колектив кафедри теорії економіки та управління здійснює активну навчально-методичну роботу, результати якої дозволяють студентам у повному обсязі здійснювати підготовку до різних видів навчальних занять. Методичні розробки з навчальних дисциплін містяться в науково-технічній бібліотеці університету, зокрема й в електронній формі.