ОСОБИСТІСНІ ТА СИТУАТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ’Я Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 листопада 2022 року